Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcSàn Giao DịchThông báo bán tiếp quyền mua cổ phần CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh (HMC)

Thông báo bán tiếp quyền mua cổ phần CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh (HMC)

10/04/2008 - 00:00

Tổng Công ty Thép Việt Nam thông báo bán tiếp số lượng quyền mua cổ phần này cho các nhà đầu tư đã tham gia đợt đấu giá của Tổng Công ty Thép Việt Nam ngày 17/3/2008 và đã nộp đủ tiền mua quyền. Tổng Công ty Thép Việt Nam xin mời các nhà đầu tư có nhu cầu đến đăng ký mua tiếp theo chi tiết sau:

– Thông báo bán tiếp quyền mua cổ phần CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh (HMC)

Chia sẻ