Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinThông báo chấp thuận niêm yết của Công ty Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ( Becamex IJC)

Thông báo chấp thuận niêm yết của Công ty Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ( Becamex IJC)

08/04/2010 - 12:00

Thông báo chấp thuận niêm yết của Công ty Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ( Becamex IJC)

Ngày 05/04/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn số 64/QÑ-SGDHCM chấp thuận  cho Công ty Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ( Becamex IJC) được niêm yết 54.838.905 cổ phiếu trên SGDCK Tp.HCM.

Thông tin chi tiết, vui lòng download các file đính kèm sau:
Báo cáo tài chính 2008
Báo cáo tài chính 2009
Giấy chứng nhận kinh doanh
Bảng cái bạch niêm yết 
Điều lệ
Báo cáo tài chính 2007
Chia sẻ clipboard facebook
goolge