Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinThông báo chấp thuận niêm yết của Công ty Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ( Becamex IJC)

Thông báo chấp thuận niêm yết của Công ty Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ( Becamex IJC)

06/04/2010 - 12:00

Ngày 05/04/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn số 64/QÑ-SGDHCM chấp thuận  cho Công ty Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ( Becamex IJC) được niêm yết 54.838.905 cổ phiếu trên SGDCK Tp.HCM.
Chia sẻ clipboard facebook
goolge