Flower
 • VN-Index

  1078.39

  3.22 (+0.3%)
 • HNX-Index

  223.97

  1.16 (+0.52%)
 • UPCOM-Index

  83.31

  1.26 (+1.54%)
 • VN30-Index

  1068.09

  1.76 (+0.17%)
 • VNDiamond

  1580.3

  4.36 (+0.28%)
 • VNFinlead

  1660.32

  14.94 (+0.91%)
 • VNMidcap

  1411.65

  16.02 (+1.15%)
 • VNSmallcap

  1308.45

  9.1 (+0.7%)
Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINCông Bố Thông TinThông báo chấp thuận niêm yết của Công ty Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ( Becamex IJC)

06/04/2010 - 12:00

Thông báo chấp thuận niêm yết của Công ty Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ( Becamex IJC)

Ngày 05/04/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn số 64/QÑ-SGDHCM chấp thuận  cho Công ty Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ( Becamex IJC) được niêm yết 54.838.905 cổ phiếu trên SGDCK Tp.HCM.