Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinThông báo Công ty Cổ Phần Kinh Doanh và Phát Triển Bình Dương ( TDC ) được chấp thuận niêm yết trên HOSE

Thông báo Công ty Cổ Phần Kinh Doanh và Phát Triển Bình Dương ( TDC ) được chấp thuận niêm yết trên HOSE

01/04/2010 - 12:00

Thông báo Công ty Cổ Phần Kinh Doanh và Phát Triển Bình Dương ( TDC ) được chấp thuận niêm yết trên HOSE

Thông báo :
Ngày 01/04/2010 Công ty Cổ Phần Kinh Doanh và Phát Triển Bình Dương ( TDC ) được chấp nhận niêm yết về nguyên tắc trên Sở Giao Dịch Tp. Hồ Chí Minh.
Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VND
Ñòa chæ truï sôû chính: Đường D8, khu đô thị Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Ñieän thoaïi: 0650.3833284                    Fax: 0650.3833281
Chia sẻ clipboard facebook
goolge