Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Kim khí TP. Hồ Chí Minh | Yuanta Việt Nam
Flower

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcSàn Giao DịchThông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Kim khí TP. Hồ Chí Minh

Tin Tức & Sự Kiện

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Kim khí TP. Hồ Chí Minh

17/03/2008 - 00:00

SỞ GDCK TP. HỒ CHÍ MINH xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Kim khí TP. Hồ Chí Minh được tổ chức vào ngày 17/03/2008 như sau:

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Kim khí TP. Hồ Chí Minh

Chia sẻ: