Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcSàn Giao DịchThông báo hủy đấu giá cổ phần của Công ty Kinh doanh Bao bì Lương thực

Thông báo hủy đấu giá cổ phần của Công ty Kinh doanh Bao bì Lương thực

20/03/2008 - 00:00

Ngày 20/03/2008, sau khi kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty Kinh doanh Bao bì Lương thực, chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham gia. Theo Điều 12 Quyết Định số 79/QĐ-SGDHCM ngày 06/03/2008 ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty Kinh doanh Bao bì Lương thực do không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành. Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần xin thông báo.
Chia sẻ