Flower
 • VN-Index

  1063.76

  -0.87 (-0.08%)
 • HNX-Index

  217.64

  0.86 (+0.4%)
 • UPCOM-Index

  80.58

  -0.13 (-0.16%)
 • VN30-Index

  1060.81

  -1.34 (-0.13%)
 • VNDiamond

  1561.18

  5.46 (+0.35%)
 • VNFinlead

  1617.26

  2.02 (+0.13%)
 • VNMidcap

  1365.19

  7.41 (+0.55%)
 • VNSmallcap

  1255.51

  9.4 (+0.75%)
Trang chủTin tứcSàn Giao DịchTP4A1506: Thông báo huỷ niêm yết và ngừng giao dịch

20/03/2008 - 00:00

TP4A1506: Thông báo huỷ niêm yết và ngừng giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo huỷ niêm yết và ngừng giao dịch đối với trái phiếu TP4A1506 như sau:

Tổ chức phát hành: Quỹ Hỗ trợ phát triển

Địa chỉ trụ sở chính: 25A Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại: 04.7365741 Fax: 04.7365672

Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 15/2006

Mã chứng khoán: TP4A1506

Mệnh giá: 100.000 đồng

Thời hạn trái phiếu: 02 năm

Ngày phát hành: 26/04/2006

Phương thức trả lãi: Trả lãi trước và cố định từng năm

Lý do hủy niêm yết: Trái phiếu đến thời gian đáo hạn

Ngày đăng ký cuối cùng để nhận vốn gốc trái phiếu: 28/03/2008

Ngày hủy niêm yết và ngừng giao dịch: 28/03/2008

Ngày thanh toán vốn gốc: 26/04/2008 (trùng ngày nghỉ)

Ngày thực thanh toán: 28/04/2008