TP4A1506: Thông báo huỷ niêm yết và ngừng giao dịch | Yuanta Việt Nam
Flower

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcSàn Giao DịchTP4A1506: Thông báo huỷ niêm yết và ngừng giao dịch

Tin Tức & Sự Kiện

TP4A1506: Thông báo huỷ niêm yết và ngừng giao dịch

20/03/2008 - 00:00

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo huỷ niêm yết và ngừng giao dịch đối với trái phiếu TP4A1506 như sau:

Tổ chức phát hành: Quỹ Hỗ trợ phát triển

Địa chỉ trụ sở chính: 25A Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại: 04.7365741 Fax: 04.7365672

Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 15/2006

Mã chứng khoán: TP4A1506

Mệnh giá: 100.000 đồng

Thời hạn trái phiếu: 02 năm

Ngày phát hành: 26/04/2006

Phương thức trả lãi: Trả lãi trước và cố định từng năm

Lý do hủy niêm yết: Trái phiếu đến thời gian đáo hạn

Ngày đăng ký cuối cùng để nhận vốn gốc trái phiếu: 28/03/2008

Ngày hủy niêm yết và ngừng giao dịch: 28/03/2008

Ngày thanh toán vốn gốc: 26/04/2008 (trùng ngày nghỉ)

Ngày thực thanh toán: 28/04/2008

Chia sẻ: