Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Xí Nghiệp Gạch Tuynel Kiên Giang | Yuanta Việt Nam
Flower
 • VN-Index

  1215.68

  -0.93 (-0.08%)
 • HNX-Index

  228.83

  -0.88 (-0.38%)
 • UPCOM-Index

  88.63

  -0.35 (-0.39%)
 • VN30-Index

  1232.7

  4.8 (+0.39%)
 • VNDiamond

  2064.09

  10.32 (+0.5%)
 • VNFinlead

  1982.36

  13.11 (+0.67%)
 • VNMidcap

  1804.73

  -10.67 (-0.59%)
 • VNSmallcap

  1398.8

  -13.39 (-0.95%)
Trang chủTin tứcSàn Giao DịchThông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Xí Nghiệp Gạch Tuynel Kiên Giang

10/01/2008 - 00:00

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Xí Nghiệp Gạch Tuynel Kiên Giang

SỞ GDCK TP. HỒ CHÍ MINH xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Xí Nghiệp Gạch Tuynel Kiên Giang được tổ chức vào ngày 1/7/2008 như sau:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
TP. HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2008
SỞ GDCK TP. HỒ CHÍ MINH xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Xí Nghiệp Gạch Tuynel Kiên Giang được tổ chức vào ngày 1/7/2008 như sau:
1. Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.616.073 cổ phần
Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 707.788 cổ phần
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
3. Giá khởi điểm: 11.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 38
Trong đó: Tổ chức: 1 Cá nhân: 37
5. Tổng khối lượng đăng ký mua: 226.700 cổ phần
6. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 38
7. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 226.700 cổ phần
8. Khối lượng đặt cao nhất: 30.000 cổ phần
9. Khối lượng đặt thấp nhất: 200 cổ phần
10. Giá đặt mua cao nhất: 15.200 đồng/cổ phần
11. Giá đặt mua thấp nhất: 11.000 đồng/cổ phần
12. Giá đấu thành công cao nhất: 15.200 đồng/cổ phần
13. Giá đấu thành công thấp nhất: 11.000 đồng/cổ phần
14. Giá đấu thành công bình quân: 11.018 đồng/cổ phần
15. Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 38
Trong đó: Tổ chức: 1 Cá nhân: 37
16. Tổng số lượng cổ phần bán được: 226.700 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài: – cổ phần
17. Tổng trị giá cổ phần bán được: 2.497.770.000 đồng

SỞ GDCK TP. HỒ CHÍ MINH
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

THÁI ĐẮC LIỆT