Thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty CP LICOGI 16 | Yuanta Việt Nam
Flower

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcSàn Giao DịchThông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty CP LICOGI 16

Tin Tức & Sự Kiện

Thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty CP LICOGI 16

04/01/2008 - 00:00

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty CP LICOGI 16 như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia: 626 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 597NĐT

Cá nhân nước ngoài: 02 NĐT

Tổ chức trong nước: 22

Tổ chức nước ngoài: 5

Tổng khối lượng đăng ký: 11.822.500 CP

Cá nhân trong nước : 6.293.500 CP

Cá nhân nước ngoài: 20.000 CP

Tổ chức trong nước : 3.919.000 CP

Tổ chức nước ngoài: 1.590.000 CP

Chia sẻ: