Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinThông báo thay đổi Danh mục chứng khoán ký quỹ tại FSC ngày 27/10/2015

Thông báo thay đổi Danh mục chứng khoán ký quỹ tại FSC ngày 27/10/2015

27/10/2015 - 17:33

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất (FSC) trân trọng thông báo:

— Các mã chứng khoán sau được thêm vào Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại FSC:

STT Mã CK Tên Công ty Tỷ lệ
ký quỹ
Tỷ lệ
cho vay
1 DHM Công ty CP Thương Mại & Khai Thác Khoáng Sản Dương Hiếu 70 % 30 %

Ngày hiệu lực: 27/10/2015 đến khi có thông báo mới.

Chia sẻ clipboard facebook
goolge