Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinThông báo thay đổi Danh mục chứng khoán ký quỹ tại FSC ngày 04/11/2015

Thông báo thay đổi Danh mục chứng khoán ký quỹ tại FSC ngày 04/11/2015

23/11/2015 - 13:41

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất (FSC) trân trọng thông báo:

— Các mã chứng khoán sau được thêm vào Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại FSC:

STT Mã CK Tên Công ty Tỷ lệ
ký quỹ
Tỷ lệ
cho vay
1 LHC CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng 70 % 30 %

Ngày hiệu lực:  04/11/2015 đến khi có thông báo mới.

Chia sẻ clipboard facebook
goolge