Flower
Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINCông Bố Thông TinThông báo thay đổi Danh mục chứng khoán ký quỹ tại FSC ngày 04/11/2015

23/11/2015 - 13:41

Thông báo thay đổi Danh mục chứng khoán ký quỹ tại FSC ngày 04/11/2015

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất (FSC) trân trọng thông báo:

— Các mã chứng khoán sau được thêm vào Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại FSC:

STTMã CKTên Công tyTỷ lệ
ký quỹ
Tỷ lệ
cho vay
1LHCCTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng70 %30 %

Ngày hiệu lực:  04/11/2015 đến khi có thông báo mới.