Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng công ty TNHH MTV Vật liệu & Xây dựng Bình Dương | Yuanta Việt Nam
Flower
 • VN-Index

  1215.68

  -0.93 (-0.08%)
 • HNX-Index

  228.83

  -0.88 (-0.38%)
 • UPCOM-Index

  88.63

  -0.35 (-0.39%)
 • VN30-Index

  1232.7

  4.8 (+0.39%)
 • VNDiamond

  2064.09

  10.32 (+0.5%)
 • VNFinlead

  1982.36

  13.11 (+0.67%)
 • VNMidcap

  1804.73

  -10.67 (-0.59%)
 • VNSmallcap

  1398.8

  -13.39 (-0.95%)
Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINCông Bố Thông TinThông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng công ty TNHH MTV Vật liệu & Xây dựng Bình Dương

03/12/2015 - 09:42

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng công ty TNHH MTV Vật liệu & Xây dựng Bình Dương

CTCP chứng khoán Đệ Nhất có làm đại lý đấu giá cho công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương . Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 04/12/2015 đến 16h00 ngày 22/12/2015. Ngày cuối bỏ phiếu đấu giá tại công ty: trước 15h00 ngày 28/12/2015. Ngày đấu giá 30/12/2015.

* Thông tin chi tiết đấu giá:

Mã CK5328
Doanh nghiệp phát hànhCông ty TNHH Một thành viên Vật Liệu và Xây Dựng Bình Dương
Doanh nghiệp chủ sở hữuTổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – TNHH Một thành viên
Giới thiệu về doanh nghiệp

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (gạch, ngói, đá ốp lát); Sản xuất vật liệu xây dựng không nung; Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng cầu đường và các ngành nghề khác theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700148529 đăng ký lần đầu ngày 30/06/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 03/01/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương cấp.

Vốn điều lệ1.000.000.000.000
Khối lượng cổ phần đấu giá25.172.150
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá1
Thời gian đấu giá30/12/2015
Giá khởi điểm10.000
Lãi suất trần
Số mức giá1
Bước khối lượng10
Bước giá100
Khối lượng tối thiểu100
Khối lượng tối đa25.172.150
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua25.172.150
Ngày phát hành30/12/2015

20151202_20151102 – CTY VLXD BINH DUONG – Ban_CBTT_MC Binh Duong

20151202_20151202 – CTY VLXD BINH DUONG – Phuluc03_Mau_thongbaoCMCKV01- QD 51

20151202_20151202 – CTY VLXD BINH DUONG – Bao cao tai chinh 6 THANG CUOI NAM 31.12.2014

20151202_20151202 – CTY VLXD BINH DUONG – Bao cao tai chinh 6 THANG DAU NAM 30.06.2014

20151202_20151202 – CTY VLXD BINH DUONG – Bao cao tai chinh 31.12.2012

20151202_20151202 – CTY VLXD BINH DUONG – Bao cao tai chinh 31.12.2013

20151202_20151202 – CTY VLXD BINH DUONG – BCTC 09 thang 2015

20151202_20151202 – CTY VLXD BINH DUONG – Du thao Dieu le to chuc va hoat dong

20151202_20151202 – CTY VLXD BINH DUONG – Phuong an co phan hoa

20151202_20151202 – CTY VLXD BINH DUONG – QD GIATRI DN & QD PHE DUYET PHUONG AN CPH

20151202_20151202 – CTY VLXD BINH DUONG – QD tieu chi chon nha dau tu

20151202_20151202 – CTY VLXD BINH DUONG – QUYCHE BAN DAUGIA

20151202_20151202 – CTY VLXD BINH DUONG – TBAO BAN DAU GIA COPHAN

20151203_20151202 – CTY VLXD BINH DUONG – MAU DON