Flower
 • VN-Index

  1078.39

  3.22 (+0.3%)
 • HNX-Index

  223.97

  1.16 (+0.52%)
 • UPCOM-Index

  83.51

  1.46 (+1.78%)
 • VN30-Index

  1068.09

  1.76 (+0.17%)
 • VNDiamond

  1580.3

  4.36 (+0.28%)
 • VNFinlead

  1660.32

  14.94 (+0.91%)
 • VNMidcap

  1411.65

  16.02 (+1.15%)
 • VNSmallcap

  1308.45

  9.1 (+0.7%)
Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINCông Bố Thông TinThông báo bán đấu giá lần đầu ra công chúng công ty mẹ – Tổng công ty phát triển khu công nghiệp

03/12/2015 - 10:17

Thông báo bán đấu giá lần đầu ra công chúng công ty mẹ – Tổng công ty phát triển khu công nghiệp

CTCP chứng khoán Đệ Nhất có làm đại lý đấu giá cho Công ty mẹ – Tổng công ty phát triển khu công nghiệp . Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 04/12/2015 đến 16h00 ngày 22/12/2015. Ngày cuối bỏ phiếu đấu giá tại công ty: trước 15h00 ngày 28/12/2015. Ngày đấu giá 30/12/2015.

Thông tin chi tiết đấu giá:

Mã CK5329
Doanh nghiệp phát hànhTổng Công ty Phát triển Khu Công nghiệp (SONADEZI)
Doanh nghiệp chủ sở hữuCông ty mẹ – Tổng Công ty Phát triển Khu Công nghiệp
Giới thiệu về doanh nghiệp

Xây dựng nhà các loại, Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

(không bao gồm kinh doanh quán bar, không hoạt động tại trụ sở)
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê…

Vốn điều lệ3.765.000.000.000
Khối lượng cổ phần đấu giá131.334.100
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá1
Thời gian đấu giá30/12/2015
Giá khởi điểm10.500
Lãi suất trần
Số mức giá1
Bước khối lượng10
Bước giá100
Khối lượng tối thiểu100
Khối lượng tối đa131.334.100
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua131.334.100
Ngày phát hành30/12/2015

 

20151203_20151202 – SONADEZI – BCTC kiem toan 2014 Sonadezi va Cty con

20151203_20151202 – Sonadezi – BCTC kiem toan hop nhat 2013

20151203_20151202 – Sonadezi – BCTC Tong Hop 2012

20151203_20151202 – VCBS-Sonadezi_PhuongAnCoPhanHoa_29.09.2015_Final

20151202_20151202 – Sonadezi_BanCongBoThongTin_Final_SonaCheck

20151202_20151202 – Sonadezi_DieuLe_28092015

20151202_20151202 – Sonadezi_QuyetDinhPheDuyetGiaKhoiDiem

20151202_20151202 – Sonadezi_QuyetDinhPheDuyetGiaTriDoanhNghiep

20151202_20151202 – Sonadezi_QuyetDinhPheDuyetPhuongAn

20151202_20151202 – TONG CTY PHATTRIEN KHU CONG NGHIEP – Phuluc03_Mau_thongbaoCMCKV01- QD 52

20151202_20151202 – TONG CTY PHATTRIEN KHU CONG NGHIEP – MAU DON

20151202_20151202 – TONG CTY PHATTRIEN KHU CONG NGHIEP – QUYCHE BAN DAUGIA

20151202_20151202 – TONG CTY PHATTRIEN KHU CONGNGHIEP – TBAO BAN DAU GIA COPHAN

20151203_20151202 – BCTC kiem toan tong hop 2013 Sonadezi

20151203_20151202 – BCTC kiem toan 2014 Sonadezi va Cty con

20151203_20151202 – BCTC kiem toan tong hop 2014 Sonadezi

20151203_20151202 – Sonadezi – BCTC hop nhat kiem toan 2012