Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinThông báo thay đổi Danh mục chứng khoán ký quỹ tại FSC ngày 30/07/2015

Thông báo thay đổi Danh mục chứng khoán ký quỹ tại FSC ngày 30/07/2015

30/07/2015 - 08:53

CTCP Chứng khoán Đệ Nhất (FSC) trân trọng thông báo :

1/ Các mã chứng khoán sau được thêm vào Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại FSC:

STT Mã CK Tên Công ty Tỷ lệ
ký quỹ
(%)
Tỷ lệ
cho vay
(%)
   1 PMS  Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng Dầu (HNX) 60 40

2/ Mã : KLS loại ra khỏi Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại FSC.

Ngày hiệu lực: 30/07/2015 đến khi có thông báo mới.

Chia sẻ clipboard facebook
goolge