Flower
Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINCông Bố Thông TinThông báo từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

20/05/2022 - 16:58

Thông báo từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (“Công ty”/ “YSVN”) trân trọng thông báo đến Quý khách hàng:

  1. Nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch đảm bảo thị trường chứng khoán (TTCK) hoạt động ổn định, an toàn và phát triển bền vững, tại Công văn số 2581/UBCK-GSĐC ngày 06/05/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) yêu cầu các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân liên quan đến công bố thông tin trên TTCK thực hiện nghiêm việc công bố thông tin, báo cáo theo quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK.
  2. UBCKNN và các Sở Giao dịch chứng khoán sẽ tăng cường rà soát, giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.
  3. Các hành vi báo cáo không đúng thời hạn hoặc không báo cáo có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 1.250.000 VNĐ đến 1.500.000.000 VNĐ đối với cá nhân và từ 2.500.000 VNĐ đến 3.000.000.000 VNĐ đối với tổ chức theo quy định tại Điều 5 và Điều 33 Nghị định 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 128/2021/NĐ-CP.

Nếu Quý khách hàng cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Công ty qua hotline +84 28 3622 6868 để được hỗ trợ.