Flower
Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINCông Bố Thông TinThông báo về việc YSVN KHÔNG cung cấp dịch vụ ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán/Notice that YSVN is NOT providing entrustment service on managing securities trading accounts

24/05/2022 - 16:40

Thông báo về việc YSVN KHÔNG cung cấp dịch vụ ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán/Notice that YSVN is NOT providing entrustment service on managing securities trading accounts

Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (“Công ty”/ “YSVN”) trân trọng thông báo đến Quý khách hàng:

  1. Hiện nay, YSVN không cung cấp dịch vụ Ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán đến Khách hàng dưới mọi hình thức.
  2. Do đó, mọi hành vi nhận Ủy thác quản lý tài khoản với Khách hàng của Nhân viên YSVN (nếu có) sẽ không được xem là đại diện cho YSVN.
  3. Trong trường hợp Quý khách hàng đang có các hoạt động Ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán cho Nhân viên YSVN, Quý khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm đối với mọi rủi ro phát sinh trong mọi trường hợp.

Nếu Quý khách hàng cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Công ty qua hotline +84 28 3622 6868 để được hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn,

———————————–

Yuanta Securities Vietnam Limited Company (“Company” or “YSVN”) is pleased to inform our Valued Customers:

  1. Currently, YSVN does not provide entrustment service on managing securities trading accounts to our customers under any form.
  2. Therefore, any act of providing entrustment service to Customers by a YSVN’s employee (if any) shall NOT be considered being on behalf of YSVN.
  3. In case you are entrusting securities trading account management to YSVN’s employees, please note that you shall be solely responsible for all risks arising in all cases.

If you need more detailed information, please contact the Company via our hotline at +84 28 3622 6868 for support.

Sincerely,