Thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Xí nghiệp sx Bê tông Cốt thép & Bê tông Nhựa nóng | Yuanta Việt Nam
Flower

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcSàn Giao DịchThông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Xí nghiệp sx Bê tông Cốt thép & Bê tông Nhựa nóng

Tin Tức & Sự Kiện

Thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Xí nghiệp sx Bê tông Cốt thép & Bê tông Nhựa nóng

31/03/2008 - 00:00

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Xí nghiệp sx Bê tông Cốt thép & Bê tông Nhựa nóng như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia: 139 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 135 NĐT

Cá nhân nước ngoài : 1 NĐT

Tổ chức trong nước : 3

Tổng khối lượng đăng ký: 2.099.100 CP

Cá nhân trong nước: 1.639.100 CP

Cá nhân nước ngoài : 10.000 CP

Tổ chức trong nước : 450.000 CP

Chia sẻ: