Thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Xí nghiệp Khai thác Khoáng sản | Yuanta Việt Nam
Flower

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcSàn Giao DịchThông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Xí nghiệp Khai thác Khoáng sản

Tin Tức & Sự Kiện

Thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Xí nghiệp Khai thác Khoáng sản

27/03/2008 - 00:00

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Xí nghiệp Khai thác Khoáng sản như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia: 84 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 79 NĐT

Cá nhân nước ngoài : 1 NĐT

Tổ chức trong nước : 4

Tổng khối lượng đăng ký: 1.909.600 CP

Cá nhân trong nước: 1.299.600 CP

Cá nhân nước ngoài : 10.000 CP

Tổ chức trong nước : 600.000 CP

Chia sẻ: