Flower
 • VN-Index

  1108.31

  10.49 (+0.96%)
 • HNX-Index

  228.72

  2.16 (+0.95%)
 • UPCOM-Index

  84.43

  0.32 (+0.38%)
 • VN30-Index

  1102.32

  11.24 (+1.03%)
 • VNDiamond

  1645.54

  13.33 (+0.82%)
 • VNFinlead

  1733.49

  30.99 (+1.82%)
 • VNMidcap

  1449.22

  16.86 (+1.18%)
 • VNSmallcap

  1318.03

  9.73 (+0.74%)
Trang chủTin tứcTin Từ Công TyThông báo về việc UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng của CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương ( KSD)

11/01/2012 - 08:47

Thông báo về việc UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng của CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương ( KSD)

Ngày 10/1/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng của CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương ( KSD). Công ty sẽ chịu trách nhiệm về nguồn để phát hành cổ phiếu thưởng và thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng theo đúng các quy định của phát luật liên quan, Luật Chứng khoán hiện hành và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 8/11/2011 của Công ty.