Thông báo về việc UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng của CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương ( KSD) | Yuanta Việt Nam
Flower

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcTin Từ Công TyThông báo về việc UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng của CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương ( KSD)

Tin Tức & Sự Kiện

Thông báo về việc UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng của CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương ( KSD)

11/01/2012 - 08:47

Ngày 10/1/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng của CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương ( KSD). Công ty sẽ chịu trách nhiệm về nguồn để phát hành cổ phiếu thưởng và thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng theo đúng các quy định của phát luật liên quan, Luật Chứng khoán hiện hành và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 8/11/2011 của Công ty.

Chia sẻ:
Danh mục: