Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcTin Từ Công TyThông báo việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ( IJC)

Thông báo việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ( IJC)

16/03/2009 - 12:00

Thông báo việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 18/03/2009

2. Nội dung: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Thư mời, các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 sẽ được Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật gửi đến quý cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 18/03/2009.

Chia sẻ clipboard facebook
goolge