Loading

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcThông tin đăng ký đấu giá cổ phần Công Ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương

Thông tin đăng ký đấu giá cổ phần Công Ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương

21/01/2021 - 15:24

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương, YSVN xin thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương như sau:

  1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG
  2. Địa chỉ: Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Phú Hòa, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
  3. Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng
  4. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 5.000.000 cổ phần
  5. Tổng số nhà đầu tư tham gia: 28 nhà đầu tư

     nhân trong nước: 28 NĐT

     Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

     Tổ chức trong nước: 0 NĐT

     Tổ chức nước ngoài 0 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký: 3.740.000 CP

     Cá nhân trong nước: 3.740.000 CP

     Cá nhân nước ngoài: 0 CP

     Tổ chức trong nước: 0 CP

     Tổ chức nước ngoài: 0 CP

  1. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

Thời gian: Chậm nhất trước 15 giờ 00 phút ngày 25 tháng 01 năm 2021.

Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

  1. Thời gian và địa điểm đấu giá:

Mọi thắc mắc liên quan đến việc đấu giá, Nhà đầu tư có thể liên hệ qua các kênh sau:

Trân trọng,

Chia sẻ