Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcSàn Giao DịchThông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty Cảng Đồng Nai

Thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty Cảng Đồng Nai

03/01/2008 - 00:00

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty Cảng Đồng Nai như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia: 436 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 410 NĐT

Cá nhân nước ngoài: 02 NĐT

Tổ chức trong nước: 24

Tổng khối lượng đăng ký: 10.176.100 CP

Cá nhân trong nước : 4.974.100 CP

Cá nhân nước ngoài: 40.000 CP

Tổ chức trong nước : 5.162.000 CP

Chia sẻ clipboard facebook
goolge