Thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty Cảng Đồng Nai | Yuanta Việt Nam
Flower

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcSàn Giao DịchThông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty Cảng Đồng Nai

Tin Tức & Sự Kiện

Thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty Cảng Đồng Nai

03/01/2008 - 00:00

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty Cảng Đồng Nai như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia: 436 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 410 NĐT

Cá nhân nước ngoài: 02 NĐT

Tổ chức trong nước: 24

Tổng khối lượng đăng ký: 10.176.100 CP

Cá nhân trong nước : 4.974.100 CP

Cá nhân nước ngoài: 40.000 CP

Tổ chức trong nước : 5.162.000 CP

Chia sẻ: