Thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty TNHH 1 thành viên Bảo vệ Thực vật Sài Gòn | Yuanta Việt Nam
Flower

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcSàn Giao DịchThông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty TNHH 1 thành viên Bảo vệ Thực vật Sài Gòn

Tin Tức & Sự Kiện

Thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty TNHH 1 thành viên Bảo vệ Thực vật Sài Gòn

22/01/2008 - 00:00

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty TNHH 1 thành viên Bảo vệ Thực vật Sài Gòn như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia: 506 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 494 NĐT

Tổ chức trong nước: 12

Tổng khối lượng đăng ký: 20.553.400 CP

Cá nhân trong nước : 17.493.400 CP

Tổ chức trong nước : 3.060.000 CP

Chia sẻ: