Thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | Yuanta Việt Nam
Flower

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcSàn Giao DịchThông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn

Tin Tức & Sự Kiện

Thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn

22/01/2008 - 00:00

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia: 2.439 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 2.176 NĐT

Cá nhân nước ngoài: 113 NĐT

Tổ chức trong nước: 134

Tổ chức nước ngoài: 16

Tổng khối lượng đăng ký: 78.373.000 CP

Cá nhân trong nước: 40.760.400 CP

Cá nhân nước ngoài: 407.100 CP

Tổ chức trong nước: 30.328.500 CP

Tổ chức nước ngoài: 6.877.000 CP

Chia sẻ: