Flower
 • VN-Index

  1108.31

  10.49 (+0.96%)
 • HNX-Index

  228.72

  2.16 (+0.95%)
 • UPCOM-Index

  84.43

  0.32 (+0.38%)
 • VN30-Index

  1102.32

  11.24 (+1.03%)
 • VNDiamond

  1645.54

  13.33 (+0.82%)
 • VNFinlead

  1733.49

  30.99 (+1.82%)
 • VNMidcap

  1449.22

  16.86 (+1.18%)
 • VNSmallcap

  1318.03

  9.73 (+0.74%)
Trang chủTin tứcSàn Giao DịchThông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn

22/01/2008 - 00:00

Thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia: 2.439 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 2.176 NĐT

Cá nhân nước ngoài: 113 NĐT

Tổ chức trong nước: 134

Tổ chức nước ngoài: 16

Tổng khối lượng đăng ký: 78.373.000 CP

Cá nhân trong nước: 40.760.400 CP

Cá nhân nước ngoài: 407.100 CP

Tổ chức trong nước: 30.328.500 CP

Tổ chức nước ngoài: 6.877.000 CP