Bản tin chứng quyền 13/10/2021: Tiếp tục trầm lắng | Yuanta Việt Nam
Flower

Phân tích & Nghiên cứu

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuBản tin chứng quyềnBản tin chứng quyền 13/10/2021: Tiếp tục trầm lắng

Phân tích & Nghiên cứu

Bản tin chứng quyền 13/10/2021: Tiếp tục trầm lắng

13/10/2021 - 17:59

Các cổ phiếu trong nhóm VN30 tiếp tục có sự phân hóa và biến động trong biên độ hẹp, điều tương đồng cũng diễn ra trên thị trường chứng quyền khi không có nhiều chứng quyền có diễn biến đáng chú ý. Chúng tôi thấy rủi ro trên thị trường cơ sở đã giảm đáng kể, tuy vậy, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị NĐT chỉ gia tăng tỷ trọng vừa phải ở giai đoạn hiện tại và chỉ nên tập trung vào các chứng quyền của các cổ phiếu cơ sở có dự báo KQKD quý 3 tích cực như HPG, TCB, FPT…

Xem chi tiết tại: CWReport_211013

Chia sẻ: