Loading

PHÂN TÍCH & NGHIÊN CỨU

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuBản tin phái sinhBản tin phái sinh 15/10/2020: Vùng 887-889 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ

Bản tin phái sinh 15/10/2020: Vùng 887-889 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ

15/10/2020 - 17:48

TÍN HIỆU KỸ THUẬT

VN30F2011 diễn biến điều chỉnh sau khi đạt mức cao nhất 898 điểm. Tuy nhiên, nhịp điều chỉnh đi theo dạng Zigzag cho thấy đây là nhịp điều chỉnh kỹ thuật trong xu hướng tăng vẫn còn.  Đồng thời, đường giá đang tiệm cận biên dưới của dải Keltner Channel và đường MA(20) và mức 38.2% Fibonnaci Retracement (quanh 887 điểm) nên vùng 887-889 sẽ là vùng hỗ trợ mạnh.

Xét ở biên độ rộng hơn, VN30F2011 có thể mở rộng đà tăng với nhịp tăng giảm đang xen nhau lên vùng 905-912 điểm trong khi đó hỗ trợ mạnh 881-883 điểm.

DỰ BÁO VÀ CHIẾN LƯỢC NGẮN HẠN

Chiến lược trong phiên (Intraday): Vị thế Long mở tại vùng 887-888.5 điểm, dừng lỗ dưới 886 điểm và mục tiêu 899-901 điểm và xa hơn mốc 908 điểm.

Đồng thời, vị thế Short xem xét lướt ngắn khi giá gặp cản tại vùng 901-903 điểm, dừng lỗ 904 điểm.

Chiến lược xu hướng chủ đạo trong ngắn hạn (Daily): Vị thế Long có thể mở khi giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ mạnh 881-883 điểm, dừng lỗ 879 điểm và mục tiêu 907-912 điểm.

Xem chi tiết tại: BTPS_201015

Chia sẻ