Bản tin phái sinh 24/11/2021: Kỳ vọng đà tăng tiếp tục | Yuanta Việt Nam
Flower

Phân tích & Nghiên cứu

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuBản tin phái sinhBản tin phái sinh 24/11/2021: Kỳ vọng đà tăng tiếp tục

Phân tích & Nghiên cứu

Bản tin phái sinh 24/11/2021: Kỳ vọng đà tăng tiếp tục

24/11/2021 - 17:05

DIỄN BIẾN CÁC HĐTL

4 HĐTL đóng cửa tăng từ 29-33 điểm. Basis spread duy trì ở mức âm nhưng chênh lệch đang có chiều hướng thu hẹp đáng kể với chỉ số cơ sở.

Khối lượng giao dịch trên VN30F2112 tăng 33%, VN30F2201 tăng 41%, VN30F2203 giảm 47% và VN30F2206 giảm 12%.

NHẬN ĐỊNH HĐTL VN30F1M

VN30F2112 đang có diễn biến tăng giá khá tích cực khi giá bám biên trên của dải Bollinger và đường giá đang tiệm cận mức Fibo Projection 200% tương ưng quanh khu vực 1566-1567 điểm. Đồng thời, vùng này cũng trùng với cận trên của đường kênh giá tăng trung hạn nên khả năng rung lắc kỹ thuật sẽ xuất hiện tại vùng kể trên.

Vùng hỗ trợ gần nhất quanh khu vực 1555-1556 điểm sẽ là vùng đệm cho VN30F2112 điều chỉnh với theo mẫu hình sóng Elliott sẽ là sóng 4 của nhịp tăng từ 1488 điểm.

Xem chi tiết tại: BTPS_211124

Chia sẻ: