Loading

PHÂN TÍCH & NGHIÊN CỨU

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuBản tin phái sinhBản tin phái sinh 29/09/2020: Vùng hỗ trợ gần 850-853 điểm

Bản tin phái sinh 29/09/2020: Vùng hỗ trợ gần 850-853 điểm

29/09/2020 - 18:06

TÍN HIỆU KỸ THUẬT

VN30F2010 hình thành cây nến giảm tiêu cực từ vùng 868 điểm cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn đang tình thành. Chỉ báo MACD cắt xuống đường Signal xác nhận tín hiệu điều chỉnh. Đường RSI đang giảm khá dốc nhưng đang tiệm cận vùng quá bán, đồng thời đường giá đi ra ngoài biên dưới của Keltner Channel nên khả năng sẽ xuất hiện nhịp hồi phục hoặc tích luỹ ngắn trong phiên kế tiếp.

Vùng hỗ trợ gần cho VN30F2010 tương ứng 850-853 điểm và xa hơn quanh 846 điểm tương ứng đường xu hướng tăng.

DỰ BÁO VÀ CHIẾN LƯỢC NGẮN HẠN

Chiến lược trong phiên (Intraday): Vị thế Short có thể tiến hành ở nhịp hồi phục đầu phiên về vùng 857-859, dừng lỗ 862 điểm và mục tiêu 850-853 điểm.

Vị thế Long có thể xem xét tỷ trọng thấp quanh vùng 850-853 điểm, trong trường hợp tiêu cực là mốc 846 điểm và dừng lỗ 844 điểm.

Chiến lược xu hướng chủ đạo trong ngắn hạn (Daily): NĐT giữ vị thế quan sát chờ tín hiệu mới.

Xem chi  tiết tại: BTPS_200929

Chia sẻ