Báo cáo chuyên đề 26/04/2020: Tác động của giá dầu và các kịch bản | Yuanta Việt Nam
Flower

Phân tích & Nghiên cứu

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuBáo cáo chiến lượcBáo cáo chuyên đề 26/04/2020: Tác động của giá dầu và các kịch bản

Phân tích & Nghiên cứu

Báo cáo chuyên đề 26/04/2020: Tác động của giá dầu và các kịch bản

26/04/2020 - 15:34

NỘI DUNG CHÍNH

  1. Diễn biễn giá dầu
  2. Tác động tới các yếu tố vĩ mô
  3. Các kịch bản giá dầu trong thời gian tới
  4. Ngành và cổ phiếu chịu ảnh hưởng

Xem báo cáo chi tiết tại: BCCD_TacDongCuaGiaDau

Chia sẻ: