Cơ hội các cổ phiếu trên HNX và UPCOM | Yuanta Việt Nam
Flower

Phân tích & Nghiên cứu

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuBáo cáo chiến lượcCơ hội các cổ phiếu trên HNX và UPCOM

Phân tích & Nghiên cứu

Cơ hội các cổ phiếu trên HNX và UPCOM

22/01/2021 - 13:42

NỘI DUNG CHÍNH

  • Diễn biến các chỉ số từ 2020 đến nay
  • Cơ hội đầu tư các cổ phiếu trên sàn HNX và UPCOM
  • Chiến lược đầu tư các cổ phiếu HNX và UPCOM
  • PVP – Nhu cầu vận tải dầu thô hồi phục mạnh
  • PVS – Tăng trưởng nhờ kỳ vọng tham gia nhiều dự án lớn

Xem báo cáo chi tiết tại: Cơ hội đầu tư trên HNX và Upcom

Chia sẻ: