Flower

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng YSfuture

Hướng dẫn Quý khách hàng Cài đặt YSfuture

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSFuture

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng YSfuture

Đối với thiết bị iPhone/iPad

Khách hàng mở Appstore → Gõ từ khóa tìm kiếm “YSfuture” → Tiến hành cài đặt về thiết bị

Hoặc nhấp vào yuanta.com.vn/ios.f

Đối với thiết bị Android

Khách hàng mở CH Play → Gõ từ khóa tìm kiếm “YSfuture” → Tiến hành cài đặt về thiết bị

Hoặc nhấp vào yuanta.com.vn/android.f

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam