Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng YSfuture

Hướng dẫn Quý khách hàng Cài đặt YSfuture

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSFuture

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Đối với thiết bị iPhone/iPad

Khách hàng mở Appstore → Gõ từ khóa tìm kiếm “YSfuture” → Tiến hành cài đặt về thiết bị

Hoặc nhấp vào yuanta.com.vn/ios.f

Đối với thiết bị Android

Khách hàng mở CH Play → Gõ từ khóa tìm kiếm “YSfuture” → Tiến hành cài đặt về thiết bị

Hoặc nhấp vào yuanta.com.vn/android.f

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam