Flower

Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện – Lệnh dừng (ST)

Dành cho phiên bản web

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSWinner

Hướng dẫn Đăng nhập, Đăng xuất Hệ thống YSwinner và lấy lại mật khẩu Hướng dẫn sử dụng bảng giá chứng khoán trên YSWinner Hướng dẫn Đặt lệnh trên YSwinner Hai lệnh đặt trước ngày: Lệnh mua trước ngày, Lệnh bán trước ngày Nắm vững cách đặt lệnh điều kiện: Lệnh tranh mua và lệnh tranh bán (PRO) giúp bạn chiến thắng Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện – Lệnh dừng (ST) Hướng dẫn quản lý lệnh điều kiện trong mua bán chứng khoán Hướng dẫn ứng trước tiền bán trên YSwinner Hướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản web) Hướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản mobile) Hướng dẫn thực hiện quyền trên YSwinner Hướng dẫn Thay đổi mật khẩu đăng nhập, mã pin và kiểu xác thực trên YSwinner Hướng dẫn thay đổi mã PIN và kiểu xác thực trên YSwinner Hướng dẫn quản lý tài sản trên YSwinner (NEW) Xem thông tin lãi/lỗ tham khảo (NEW) Hiển thị rổ Margin Group cho từng Khách Hàng (NEW) Hiển thị Thông tin Môi giới và Biểu phí giao dịch (NEW) Hiển thị thông tin nợ (chỉ hiển thị trên tài khoản ký quỹ) (NEW) Biểu đồ Tỷ trọng giá trị vốn/ Tỷ trọng giá trị thực tế (NEW) Hiển thị danh mục tổng tài sản Hướng dẫn chuyển tiền nội bộ tự động Hướng dẫn chuyển chứng khoán nội bộ tự động Cho phép thay đổi thông tin trên hệ thống giao dịch trực tuyến Lệnh xu hướng (TS) Hướng dẫn đặt Lệnh mua và bán xu hướng Hướng dẫn xác nhận Lệnh trực tuyến

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện – Lệnh dừng (ST)

Lệnh này cho phép khách hàng đặt bán chứng khoán tại một mức giá xác định trong tương lai.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Vào menu “Lệnh Điều Kiện” → “Lệnh Dừng (ST)” hoặc tổ hợp phím Ctrl +E

Bước 2: Nhập vào các thông tin:

 • Mã CK
 • Khối lượng
 • Giá mua trung bình: Giá trung bình lấy từ danh mục tài sản (Portfolio) khách hàng và giá này khách hàng được phép sửa. Khi khách hàng sửa giá này, hệ thống sẽ tự động tính toán lại các mức giá tuyệt đối và mức giá phần trăm.
 • Chọn mức chốt lãi hoặc cắt lỗ
  • Chốt lãi: Là mức giá sẽ bán cổ phiếu được khách hàng thiết lập cao hơn giá trung bình1 khoảng giá trị tuyệt đối hoặc phần trăm nào đó, đảm bảo được một khoản giá trị lãi mà khách hàng kỳ vọng.
  • Cắt lỗ: Là mức giá sẽ bán cổ phiếu được khách hàng thiết lập thấp hơn giá trung bình1 khoảng giá trị tuyệt đối hoặc phần trăm nào đó, là phần giá trị thua lỗ mà KH xác định trước.
  • Khi nhà đầu tư nhập giá trị %, hệ thống tự tính giá bán tương ứng và ngược lại.
 • Kích hoạt nếu giá thị trường >=: Là Giá mua TB + Giá trị/Phần trăm chênh lệch so với giá TB.
 • Cắt lỗ: Là mức giá sẽ bán cổ phiếu được khách hàng thiết lập thấp hơn giá trung bình 1 khoảng giá trị tuyệt đối hoặc phần trăm nào đó, là phần giá trị thua lỗ mà KH xác định trước.
 • Kích hoạt nếu giá thị trường <=: Là Giá mua TB – Giá trị/ Phần trăm chênh lệch so với giá TB.
 • Giá đặt lệnh – Giá trị chênh lệch so với giá TB: Là khoảng chênh lệch so với giá TB
 • Giá đặt lệnh – Phần trăm chênh lệch so với giá TB: Là phần trăm chênh lệch so với giá TB.
 • Giá đặt: Là giá sau khi đã làm tròn theo bước giá của từng sàn.
 • Hiệu lực của lệnh: Lệnh sẽ có hiệu lực ngay sau khi đặt và có thể có hiệu lực trong nhiều ngày tùy thuộc vào ngày đặt lệnh và khoảng thời gian cho phép đặt lệnh của hệ thống.
 • Hình thức khớp lệnh: Khớp đủ khối lượng đã đặt (GTC – Good Til Cancel): Hết giờ giao dịch, nếu lệnh điều kiện khớp một phần (“Khớp 1 phần/Chờ khớp đủ”), trong các ngày giao dịch tiếp theo, hệ thống sẽ tự động đặt lệnh cho số lượng còn lại cho đến hết ngày hiệu lực cuối cùng. (không thay đổi giá đặt lệnh).

Bấm “Đặt lệnh”

Bước 3: Hiển thị form xác nhận lệnh → Nhập mã PIN → Bấm “Xác nhận”.

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam