Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện – Lệnh tranh mua/ tranh bán (PRO)

Dành cho phiên bản web

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSWinner

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Manual

Dành cho phiên bản web

Loại lệnh này giúp Khách hàng có thể đặt lệnh mua bán chứng khoán với khả năng khớp lệnh cao nhất. Đến ngày hiệu lực, hệ thống sẽ tự động chuyển đổi giá của lệnh đặt giữa các phiên sao cho lệnh đặt của Người dùng luôn có mức giá ưu tiên khớp cao nhất. VD: sàn HOSE, phiên 1, hệ thống tự động cập nhật giá của lệnh thành ATO để ưu tiên khớp, sang phiên 2, hệ thống tự động đổi giá của lệnh thành lệnh mua giá trần, lệnh bán giá sàn, phiên 3 giá tự động đổi thành ATC.

Các bước thực hiện

1. Lệnh mua

Bước 1: Người dùng vào menu “Lệnh điều kiện” → “Lệnh tranh mua/tranh bán (PRO)” hoặc bấm tổ hợp Ctrl + P → Sẽ hiển thị mặc định màn hình mua bên dưới.

Bước 2: Nhập các thông tin:

  • Mã CK: Nhập vào mã chứng khoán muốn đặt mua/bán.
  • Khối lượng: Nhập vào khối lượng mà người dùng muốn đặt mua/bán.
  • Hiệu lực của lệnh: là ngày mà hệ thống sẽ gửi lệnh điều kiện này vào trong Sở.

→ Bấm “Đặt lệnh”

Bước 3: Hiển thị form xác nhận → KH nhập mã PIN → Bấm “Xác nhận”

2. Lệnh bán

Tương tự như bước đặt mua hướng dẫn ở trên

Giải thích ý nghĩa:

Nếu người dùng đặt lệnh mua:

  • Tới ngày hiệu lực hệ thống sẽ đẩy toàn bộ khối lượng đặt mua vào sàn với giá ATO đối với sàn HOSE, giá trần đối với sàn HNX, UPCOM.
  • Nếu kết thúc phiên mở cửa ATO, lệnh ATO không khớp hoặc khớp một phần thì phần còn lại sẽ tự động chuyển sang lệnh mua giá trần đối với sàn HOSE.
  • Nếu kết thúc phiên khớp lệnh liên tục, lệnh mua giá trần không khớp hoặc khớp một phần thì phần còn lại sẽ tự động chuyển sang lệnh mua giá ATC đối với sàn HOSE, HNX.

Nếu người dùng đặt lệnh bán:

  • Tới ngày hiệu lực hệ thống sẽ đẩy toàn bộ khối lượng đặt bán vào sàn với giá ATO đối với sàn HOSE, giá sàn đối với sàn HNX, UPCOM.
  • Nếu kết thúc phiên mở cửa ATO, lệnh ATO không khớp hoặc khớp một phần thì phần còn lại sẽ tự động chuyển sang lệnh bán giá sàn đối với sàn HOSE.
  • Nếu kết thúc phiên khớp lệnh liên tục, lệnh bán giá sàn không khớp hoặc khớp một phần thì phần còn lại sẽ tự động chuyển sang lệnh bán giá ATC đối với sàn HOSE, HNX.

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam