Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Hướng dẫn sử dụng bảng giá

Cách xem và tùy chỉnh bảng giá, Tìm kiếm mã chứng khoán

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSWinner

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Manual

Dành cho phiên bản web

1. Xem bảng giá

Khách hàng vào menu “Giao dịch” → “Bảng giá”. Màn hình hiển thị bảng giá như hình bên dưới.

Khách hàng click vào vùng được khoanh bên dưới để chọn thị trường cần xem

2. Các dạng xem bảng giá

Dạng danh sách:

Xem dạng thẻ:

Xem theo thời gian

Xem theo khối lượng

Xem theo mua & bán

Xem theo thị trường

Xem theo giao dịch thỏa thuận

3. Tạo nhóm cổ phiếu yêu thích trên bảng giá

Bước 1: Từ “Bảng giá” → “Nhóm CP yêu thích” → “Quản lý DS thường dùng”(1).

Bước 2: Gõ đặt tên cho nhóm yêu thích  (2) → Bấm “Thêm” (3) → Thông báo thành công → Bấm “Xác nhận” (4).

Bước 3: Trỏ vào tên nhóm vừa tạo (5) → Tick chọn những mã CK cho vào nhóm (6) → Bấm “Lưu”(7). Hệ thống thông báo cập nhật thành công → “Xác nhận”(8).

Bước 4: Trở lại bảng giá → “Nhóm CP yêu thích” → Chọn tên nhóm vừa tạo → Hiển thị bảng giá các mã CK trong nhóm yêu thích.

Dành cho phiên bản mobile

1. Xem bảng giá

Khách hàng bấm vào menu “Bảng giá” → Hiển thị bảng giá dưới dạng thu gọn.

2. Các dạng hiển thị của bảng giá

Xem bảng giá theo danh mục đầu tư

Bước 1: Từ màn hình Bảng giá → Chọn vào vùng Bảng giá

Bước 2: Chọn “Danh mục đầu tư” → Hiển thị bảng giá riêng cho các mã CK thuộc danh mục đầu tư

Xem bảng giá theo thị trường

Xem bảng giá theo ngành

Xem bảng giá theo Danh mục CK hỗ trợ

3. Xem top chứng khoán

Từ màn hình bảng giá → Khách hàng bấm vào Top → Chọn những loại xếp hàng theo nhu cầu cần xem.

4. Tìm kiếm mã CK

Từ màn hình bảng gia → Khách hàng bấm vào icon Tìm kiếm → Gõ mã CK cần tìm → Bấm “Hủy” để trở lại bảng giá

 

 

 

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam