Flower

Hướng dẫn sử dụng bảng giá chứng khoán trên YSWinner

Cách xem và tùy chỉnh bảng giá, Tìm kiếm mã chứng khoán

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSWinner

Hướng dẫn Đăng nhập, Đăng xuất Hệ thống YSwinner và lấy lại mật khẩu Hướng dẫn sử dụng bảng giá chứng khoán trên YSWinner Hướng dẫn Đặt lệnh trên YSwinner Hai lệnh đặt trước ngày: Lệnh mua trước ngày, Lệnh bán trước ngày Nắm vững cách đặt lệnh điều kiện: Lệnh tranh mua và lệnh tranh bán (PRO) giúp bạn chiến thắng Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện – Lệnh dừng (ST) Hướng dẫn quản lý lệnh điều kiện trong mua bán chứng khoán Hướng dẫn ứng trước tiền bán trên YSwinner Hướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản web) Hướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản mobile) Hướng dẫn thực hiện quyền trên YSwinner Hướng dẫn Thay đổi mật khẩu đăng nhập, mã pin và kiểu xác thực trên YSwinner Hướng dẫn thay đổi mã PIN và kiểu xác thực trên YSwinner Hướng dẫn quản lý tài sản trên YSwinner (NEW) Xem thông tin lãi/lỗ tham khảo (NEW) Hiển thị rổ Margin Group cho từng Khách Hàng (NEW) Hiển thị Thông tin Môi giới và Biểu phí giao dịch (NEW) Hiển thị thông tin nợ (chỉ hiển thị trên tài khoản ký quỹ) (NEW) Biểu đồ Tỷ trọng giá trị vốn/ Tỷ trọng giá trị thực tế (NEW) Hiển thị danh mục tổng tài sản Hướng dẫn chuyển tiền nội bộ tự động Hướng dẫn chuyển chứng khoán nội bộ tự động Cho phép thay đổi thông tin trên hệ thống giao dịch trực tuyến Lệnh xu hướng (TS) Hướng dẫn đặt Lệnh mua và bán xu hướng Hướng dẫn xác nhận Lệnh trực tuyến

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Hướng dẫn sử dụng bảng giá chứng khoán trên YSWinner

Hướng dẫn xem bảng giá chứng khoán trên website >> Truy cập trang priceboard.yuanta.com.vn

  • Xem ngay video hướng dẫn tại đây

1. Xem bảng giá

Khách hàng vào menu “Giao dịch” → “Bảng giá”. Màn hình hiển thị bảng giá như hình bên dưới.

Khách hàng click vào vùng được khoanh bên dưới để chọn thị trường cần xem

chon-vung-xem-bang-gia

2. Các dạng xem bảng giá

Dạng danh sách:

Huong-dan-xem-bang-gia-dang-danh-sach

Xem dạng thẻ:

Huong-dan-xem-bang-gia-dang-the

Xem theo thời gian

Huong-dan-xem-bang-gia-theo-thoi-gian

Xem theo khối lượng

Huong dan xem bang gia xem theo thoi gian

Xem theo sức mua và bán

Xem bảng giá theo sức mua và bán

Xem theo thị trường

huong-dan-xem-bang-gia-xem-theo-thi-truong

Xem theo giao dịch

huong-dan-xem-bang-gia-xem-theo-giao-dich-thoa-thuan

3. Tạo nhóm CP yêu thích trên bảng giá

Bước 1: Chọn Nhóm CP yêu thích

Từ Bảng giá, Quý khách chọn Nhóm CP yêu thích và tiếp tục chọn Quản lý DS thường dùng

huong-dan-xem-bang-gia-quan-ly-danh-sach-thuong-dung

Bước 2: Gõ đặt tên cho nhóm yêu thích

Quý khách đặt tên cho nhóm CP của mình và nhấn nút “Thêm”. Màn hình sẽ hiện thông báo ” Đã thêm mới thành công! “. Quý khách vui lòng bấm “Xác nhận”

huong-dan-xem-bang-gia-quan-ly-danh-sach-thuong-dung-go-dat-ten-cho-nhom-yeu-thich

Bước 3: Chọn mã chứng khoán cho vào nhóm phù hợp

Trỏ vào tên nhóm vừa tạo -> Chọn mã chứng khoán cho vào nhóm, tiếp tục bấm “Lưu”. Hệ thống thông báo cập nhật “Đã thêm mới thành công!” và bấm “Xác nhận”

 

huong-dan-xem-bang-gia-quan-ly-danh-sach-tro-vao-ten-nhom-vua-tao

Bước 4: Xem nhóm CP yêu thích ở Bảng giá

Trở lại giao diện bảng giá, chọn Nhóm CP yêu thích, tiếp tuc chọn tên nhóm vừa tạo. Màn hình sẽ hiển thị bảng giá của các mã chứng khoán trong nhóm yêu thích

huong-dan-xem-bang-gia-chon-nhom-co-phieu-yeu-thich-1

 

Để tìm hiểu thêm thông tin và tìm hiểu thêm kiến thức chứng khoán, nhà đầu tư có thể gia nhập hệ sinh thái hiện có của chúng tôi tại:

Chúc Quý nhà đầu tư có một ngày giao dịch thành công !

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam