Flower

Hai lệnh đặt trước ngày: Lệnh mua trước ngày, Lệnh bán trước ngày

Dành cho phiên bản web

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSWinner

Hướng dẫn Đăng nhập, Đăng xuất Hệ thống YSwinner và lấy lại mật khẩu Hướng dẫn sử dụng bảng giá chứng khoán trên YSWinner Hướng dẫn Đặt lệnh trên YSwinner Hai lệnh đặt trước ngày: Lệnh mua trước ngày, Lệnh bán trước ngày Nắm vững cách đặt lệnh điều kiện: Lệnh tranh mua và lệnh tranh bán (PRO) giúp bạn chiến thắng Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện – Lệnh dừng (ST) Hướng dẫn quản lý lệnh điều kiện trong mua bán chứng khoán Hướng dẫn ứng trước tiền bán trên YSwinner Hướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản web) Hướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản mobile) Hướng dẫn thực hiện quyền trên YSwinner Hướng dẫn Thay đổi mật khẩu đăng nhập, mã pin và kiểu xác thực trên YSwinner Hướng dẫn thay đổi mã PIN và kiểu xác thực trên YSwinner Hướng dẫn quản lý tài sản trên YSwinner (NEW) Xem thông tin lãi/lỗ tham khảo (NEW) Hiển thị rổ Margin Group cho từng Khách Hàng (NEW) Hiển thị Thông tin Môi giới và Biểu phí giao dịch (NEW) Hiển thị thông tin nợ (chỉ hiển thị trên tài khoản ký quỹ) (NEW) Biểu đồ Tỷ trọng giá trị vốn/ Tỷ trọng giá trị thực tế (NEW) Hiển thị danh mục tổng tài sản Hướng dẫn chuyển tiền nội bộ tự động Hướng dẫn chuyển chứng khoán nội bộ tự động Cho phép thay đổi thông tin trên hệ thống giao dịch trực tuyến Lệnh xu hướng (TS) Hướng dẫn đặt Lệnh mua và bán xu hướng Hướng dẫn xác nhận Lệnh trực tuyến

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Hai lệnh đặt trước ngày: Lệnh mua trước ngày, Lệnh bán trước ngày

Lệnh đặt trước ngày (TCO) 

Loại lệnh này giúp Người dùng đặt lệnh trước phiên giao dịch từ 1 đến nhiều ngày với số lượng và giá được xác định trước.

Trước ngày thực hiện, lệnh nằm trong hệ thống chờ của công ty chứng khoán. Đến đầu ngày thực hiện (lúc thị trường mở cửa), nếu lệnh đáp ứng đủ yêu cầu, lệnh sẽ được đưa vào hệ thống của Trung tâm để chờ khớp

Để thực hiện lệnh mua bán trước ngày, các bạn cần có Tài khoản YSWinner. Nếu bạn chưa đăng ký YSWinner, vui lòng đăng ký tại đây : Mở tài khoản YSWinner

Các bước thực hiện Lệnh mua Trước ngày

Bước 1 – Vào Lệnh mua Trước ngày

Từ menu “Lệnh điều kiện”

 “Lệnh mua trước ngày (Lệnh mua TCO)”.

Hoặc dùng tổ hợp phím tất Ctrl +G

Bước 2 – Điền các thông tin cần thiết:

 Mã CK cần mua

 Khối lượng cần mua

 Giá: Là giá mà người dùng muốn mua trong ngày giao dịch xảy ra lệnh này.

 Hiệu lực của lệnh: là khoảng thời gian mà hệ thống sẽ gửi lệnh điều kiện này vào trong Sở.

 Hình thức khớp lệnh

o “Khớp lệnh 1 lần”: Nếu lệnh đã khớp toàn bộ hoặc khớp một phần thì những ngày hiệu lực còn lại sẽ không thực hiện

o “Khớp đủ khối lượng đã đặt”: Nếu lệnh chưa khớp hoặc khớp một phần thì số lượng còn lại sẽ tiếp tục đưa vào hệ thống cho đến hết ngày hiệu lực cuối cùng (không thay đổi giá lệnh đặt).

 Bấm “Đặt lệnh”

Bước 3 – Xác nhận lệnh đặt mua trước ngày

Hiển thị khung xác nhận lệnh → Nhập mã PIN → Bấm “Xác nhận”.

Trong trường hợp các bạn quên mã PIN, click vào đây để hệ thống quản lý YSWinner cấp lại mã PIN mới cho các bạn: >>Hướng dẫn thay đổi mã PIN và kiểu xác thực trên YSwinner

Các bước thực hiện Lệnh bán trước ngày

Các bước thực hiện tương tự các bước hướng dẫn của Lệnh bán trước ngày

Bước 1 – Vào Lệnh bán trước ngày

Từ menu “Lệnh điều kiện”

 “Lệnh bán trước ngày (Lệnh bán TCO)”.

Hoặc dùng tổ hợp phím tất Ctrl +G

Bước 2 – Điền các thông tin cần thiết:

 Mã CK cần bán

 Khối lượng

 Giá: Là giá mà người dùng muốn bán trong ngày giao dịch xảy ra lệnh này.

 Hiệu lực của lệnh: là khoảng thời gian mà hệ thống sẽ gửi lệnh điều kiện này vào trong Sở.

 Hình thức khớp lệnh

o “Khớp lệnh 1 lần”: Nếu lệnh đã khớp toàn bộ hoặc khớp một phần thì những ngày hiệu lực còn lại sẽ không thực hiện

o “Khớp đủ khối lượng đã đặt”: Nếu lệnh chưa khớp hoặc khớp một phần thì số lượng còn lại sẽ tiếp tục đưa vào hệ thống cho đến hết ngày hiệu lực cuối cùng (không thay đổi giá lệnh đặt).

 Bấm “Đặt lệnh”

Bước 3 – Xác nhận lệnh đặt bán trước ngày

Hiển thị khung xác nhận lệnh → Nhập mã PIN → Bấm “Xác nhận”.

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam