Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện – Lệnh đặt trước ngày (TCO)

Dành cho phiên bản web

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSWinner

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Dành cho phiên bản web

Loại lệnh này giúp Người dùng đặt lệnh trước phiên giao dịch từ 1 đến nhiều ngày với số lượng và giá được xác định trước.

Trước ngày thực hiện, lệnh nằm trong hệ thống chờ của công ty chứng khoán.  Đến đầu ngày thực hiện (lúc thị trường mở cửa), nếu lệnh đáp ứng đủ yêu cầu, lệnh sẽ được đưa vào hệ thống của Trung tâm để chờ khớp.

Các bước thực hiện

1. Lệnh mua trước ngày

Bước 1: Từ menu “Lệnh điều kiện” → “Lệnh mua trước ngày (Lệnh mua TCO)”. Hoặc dùng tổ hợp phím tất Ctrl +G

Bước 2: Nhập các thông tin:

  • Mã CK cần mua
  • Khối lượng
  • Giá: Là giá mà người dùng muốn mua/bán trong ngày giao dịch xảy ra lệnh này.
  • Hiệu lực của lệnh: là khoảng thời gian mà hệ thống sẽ gửi lệnh điều kiện này vào trong Sở.
  • Hình thức khớp lệnh
    • “Khớp lệnh 1 lần”: Nếu lệnh đã khớp toàn bộ hoặc khớp một phần thì những ngày hiệu lực còn lại sẽ không thực hiện
    • “Khớp đủ khối lượng đã đặt”: Nếu lệnh chưa khớp hoặc khớp một phần thì số lượng còn lại sẽ tiếp tục đưa vào hệ thống cho đến hết ngày hiệu lực cuối cùng (không thay đổi giá lệnh đặt).
  • Bấm “Đặt lệnh”

Bước 3: Hiển thị form xác nhận lệnh à Nhập mã PIN → Bấm “Xác nhận”.

2. Lệnh bán trước ngày

Tương tự các bước hướng dẫn của lệnh mua

 

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam