Flower

Giới thiệu dịch vụ tiện ích tại YSVN

Nhận thông báo thay đổi về số dư tiền và/hoặc chứng khoán qua SMS tại YSVN Mô tả dịch vụ:...

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Hướng Dẫn Giao Dịch

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Giới thiệu dịch vụ tiện ích tại YSVN

Nhận thông báo thay đổi về số dư tiền và/hoặc chứng khoán qua SMS tại YSVN

Mô tả dịch vụ:

 • Các thông tin được nhận SMS: kết quả khớp lệnh, thay đổi số dư tiền
 • Phí dịch vụ: 10.000 đồng/ tháng.
 • YSVN chủ động thu phí dịch vụ vào đầu mỗi tháng để duy trì dịch vụ cho Quý khách. Trường hợp tài khoản không đủ tiền để thu phí dịch vụ, YSVN thực hiện ngưng dịch của Quý khách.

Hình thức đăng ký, thay đổi dịch vụ:

 • Đến trực tiếp tại các chi nhánh của YSVN.
 • Gửi form điều chỉnh thông tin cho YSVN (file đính kèm)
 • Đăng ký thay đổi Tiện ích trên YSwinner phiên bản Web: áp dụng cho khách hàng trong nước.

Tiện ích tăng sức mua từ tiền bán chứng khoán chờ về

Mô tả dịch vụ:

 • Tiện ích tăng sức mua từ tiền bán chứng khoán chờ về giúp Quý khách gia tăng sức mua chứng khoán ngay khi lệnh bán chứng khoán đã khớp lệnh thành công.
 • Quý khách sẽ tiết kiệm được chi phí ứng trước tiền bán nếu muốn mua chứng khoán ngay khi có lệnh bán chứng khoán thành công trước đó.

Điều kiện sử dụng dịch vụ:

 • Quý khách có đăng ký sử dụng “Tiện ích tăng sức mua từ tiền bán chứng khoán chờ về”
 • Tài khoản của Quý khách có tiền bán chứng khoán chờ về.
 • Được YSVN chấp thuận yêu cầu.

Hình thức đăng ký, thay đổi dịch vụ:

 • Đến trực tiếp tại các chi nhánh của YSVN.
 • Gửi form điều chỉnh thông tin cho YSVN (file đính kèm)
 • Đăng ký, thay đổi Tiện ích trên YSwinner phiên bản Web: áp dụng cho khách hàng trong nước.

 

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam