Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Các loại hợp đồng tương lai chỉ số VN30

Chi tiết các loại hợp đồng tương lai chỉ số VN30

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Sản Phẩm Phái Sinh

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Manual
Stt Điều khoản Chi tiết
1 Tên hợp đồng Hợp đồng tương lai chỉ số VN30
2 Mã hợp đồng VN30F1M VN30F2M VN30F1Q VN30F2Q
3 Tài sản cơ sở Chỉ số VN30
4 Tháng đáo hạn Tháng hiện tại Tháng kế tiếp Tháng cuối quý gần nhất Tháng cuối quý tiếp theo
5 Ngày giao dịch cuối cùng Ngày thứ năm lần 3 trong tháng đạo hạn
6 Bước giá 0,1 điểm chỉ số (tương đương 10.000 đồng)
7 Đơn vị giao dịch 01 hợp đồng
8 Hệ số nhân hợp đồng 100.000 đồng
9 Quy mô hợp đồng 100.000 * (điểm chỉ số VN30 tương lai)
10 Biên độ dao động +/-7%
11 Phương thức giao dịch Phương thức khớp lệnh
Phương thức thỏa thuận
12 Thời gian giao dịch Phiên ATO: 08:45 – 09:00
Phiên sáng: 09:00 – 11:30
Phiên chiều: 13:00 – 14:30
Phiên ATC: 14:30 – 14:45
Thỏa thuận: 08:45 – 14:45
13 Giá thanh toán hàng ngày Theo quy định của VSD
14 Giá thanh toán cuối cùng Giá đóng cửa của chỉ số VN30 tại ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng tương lai
15 Ngày thanh toán cuối cùng Ngày làm việc liền sau ngày giao dịch cuối cùng
16 Giới hạn vị thế Cá nhân 5.000 hợp đồng
Tổ chức 10.000 hợp đồng
17 Phương thức thanh toán Thanh toán bằng tiền
18 Mức ký quỹ Theo quy định của VSD

            

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam

error: