Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Hướng dẫn Giao dịch tiền Chứng khoán Phái sinh tại Yuanta Việt Nam

Hướng dẫn Nộp/Rút tiền Chứng khoán Phái sinh tại Yuanta Việt Nam

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Sản Phẩm Phái Sinh

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Manual

Hướng dẫn Giao dịch tiền Chứng khoán Phái sinh tại Yuanta Việt Nam

1. Hướng dẫn Nộp/Chuyển tiền

 • Cách 01: Khách Hàng Nộp/Chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản giao dịch Chứng khoán Phái sinh mở tại YSVN theo hướng dẫn như sau:
 • Cách 02: Khách Hàng Chuyển tiền từ tài khoản giao dịch Chứng khoán Cơ sở vào tài khoản Chứng khoán Phái sinh
  • Khách Hàng truy cập vào hệ thống giao dịch trực tuyến YSwinner.com.vn để thực hiện chuyển tiền

Sau khi Nộp/Chuyển tiền thành công vào tài khoản giao dịch Chứng khoán Phái sinh

Khách Hàng cần thực hiện Chuyển tiền lên tài khoản Ký quỹ của mình tại VSD (Trung tâm lưu ký chứng khoán) trước khi thực hiện giao dịch.

Một số lưu ý khi nộp tiền

 • Khi chuyển tiền lên Tài khoản ký quỹ tại VSD, Khách Hàng nên để lại một lượng tiền nhất định (khuyến nghị 5% giá trị hợp đồng dự kiến thực hiện) để thực hiện các nghĩa vụ thanh toán như Phí giao dịch, Thuế, Lãi/Lỗ vị thế. Nếu tài khoản giao dịch Chứng khoán Phái sinh không đủ tiền để thanh toán các khoản phí này, YSVN có thể sẽ thực hiện đóng vị thế để thanh toán các khoản phí phát sinh này.
 • Ghi chính xác nội dung nộp tiền theo đúng hướng dẫn nộp tiền.
 • Thời gian YSVN nhận được tiền trong tài khoản giao dịch Chứng khoán Phái sinh phụ thuộc vào ngân hàng nơi Khách Hàng thực hiện chuyển tiền.
 • Trường hợp tiền của Khách Hàng được hạch toán vào tài khoản của YSVN sau 17h00 các ngày làm việc trong tuần hoặc ngày nghỉ, lễ thì YSVN sẽ hạch toán vào tài khoản của Khách Hàng vào ngày làm việc kế tiếp.

2.  Hướng dẫn Rút/Chuyển tiền

 • Yêu cầu Chuyển tiền ra tài khoản ngân hàng đăng ký trước trực tiếp tại YSVN hay Văn phòng các chi nhánh của YSVN.
 • Truy cập vào https://YSWinner.com.vn thực hiện chuyển tiền từ tài khoản Chứng khoán Phái sinh ra tài khoản ngân hàng đăng ký trước.
 • (Tùy thuộc vào quy định YSVN có cho phép Khách Hàng chuyển tiền trực tiếp từ Chứng khoán Phái sinh hay không, trường hợp không cho thì Khách Hàng phải thực hiện chuyển từ tài khoản Chứng khoán Phái sinh ra tài khoản Chứng khoán Cơ sở sau đó mới thực hiện chuyển tiền ra tài khoản ngân hàng đăng ký trước).

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam

error: