Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcTin Nhà Đầu TưCổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là gì?

01/04/2019 - 09:26

Cổ phiếu là gì? Cổ phiếu được Ủy quyền và Phát hành ra sao? Có các dạng cổ phiếu nào?…

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là đơn vị quyền sở hữu trong một công ty hoặc tài sản tài chính cung cấp lợi nhuận được tuyên bố dưới hình thức cổ tức. Hai loại cổ phiếu chính đó là cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi. Chứng chỉ chứng khoán vật lý đã được thay thế bằng cổ phiếu chứng khoán điện tử, giống như cổ phiếu quỹ tương hỗ được ghi nhận bằng điện tử.

 

cổ phiếu là gì

Ngược lại, cổ phiếu ưu đãi thường không được đánh giá cao về giá trị hoặc quyền biểu quyết trong công ty. Tuy nhiên, cổ phiếu ưu đãi thường đặt ra tiêu chí thanh toán, được trả cổ tức thường xuyên, giúp cổ phiếu ưu đã ít rủi ro hơn cổ phiếu phổ thông. Ngoài ra, cổ phiếu ưu đãi thường được mua lại với giá cao hơn cổ phiếu phổ thông. Vì cổ phiếu ưu đãi được ưu tiên hơn cổ phiếu phổ thông, nếu công ty phá sản và thanh toán cho người cho vay, cổ đông ưu tiên được nhận thanh toán trước cổ đông phổ thông.Hầu hết các công ty phát hành cổ phiếu phổ thông. Cổ phiếu có thể có lợi cho đổ đông thông qua giá trị và cổ tức, cổ phiếu phổ thông rủi ro hơn so với cổ phiếu ưu đãi. Cổ phiếu phổ thông đi kèm với quyền biểu quyết, cho phép cổ đông có thể có quyền kiểm soát doanh nghiệp. Ngoài ra, một số cổ phiếu phổ thông có quyền ưu tiên, đảm bảo rằng các cổ đông có thể mua cổ phiếu mới và giữ tỷ lệ sở hữu khi công ty phát hành cổ phiếu mới.

Cổ phiếu được Ủy quyền và Phát hành

Cổ phiếu được ủy quyền bao gồm số lượng cổ phiếu mà ban giám đốc của công ty có thể phát hành. Cổ phiếu phát hành bao gồm số lượng cổ phiếu được trao cho cổ đông và được tính cho mục đích sở hữu.

Vì quyền sở hữu cổ đông bị ảnh hưởng bởi số cổ phần được ủy quyền, cổ đông có thể hạn chế số lượng đó khi họ muốn. Khi cổ đông muốn tâng số lượng được ủy quyền, họ tiến hành cuộc họp để thảo luận vấn đề và thiết lập một thỏa thuận. Khi cổ đông đồng ý tăng số lượng cổ phiếu được ủy quyền, một yêu cầu chính thức được đưa ra thông qua việc nộp các điều khoản sửa đổi.

Chúng ta cũng có các dạng cổ phiếu:

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành = Số lượng cổ phiếu đã phát hành – Số lượng cổ phiếu quỹ

Hiện nay, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đã triển khai hệ thống Mở tài khoản Chứng khoán Online, hoàn toàn Miễn phí. Tham gia Thị trường Chứng khoán NGAY HÔM NAY để viết nên câu chuyện thành công của riêng bạn.

 

Nguồn: tbck.vn

Chia sẻ