Flower
 • VN-Index

  1124.44

  2.95 (+0.26%)
 • HNX-Index

  231.2

  -0.64 (-0.28%)
 • UPCOM-Index

  85.71

  0.0 (0.0%)
 • VN30-Index

  1114.89

  3.54 (+0.32%)
 • VNDiamond

  1774.25

  11.82 (+0.67%)
 • VNFinlead

  1808.44

  -5.62 (-0.31%)
 • VNMidcap

  1723.51

  -0.42 (-0.02%)
 • VNSmallcap

  1375.8

  -9.18 (-0.66%)
Trang chủTin tứcBlogKiến thức chứng khoánCổ phiếu ưu đãi là gì? Sự khác biệt giữa cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông

01/11/2021 - 16:15

Cổ phiếu ưu đãi là gì? Sự khác biệt giữa cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu ưu đãi là loại chứng khoán được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên, đối với một số nhà đầu tư mới thì đang thắc mắc cổ phiếu này là vì nó là một khái niệm khá mới mẻ. Để có thể đầu tư một cách dễ dàng và thu được nhiều lợi nhuận bạn cần phải biết những kiến thức cơ bản về cổ phiếu này. Sau đây hãy cùng Yuanta tìm hiểu khái niệm, đặc điểm cũng như sự khác biệt giữa cổ phiếu này và cổ phiếu thường qua bài viết dưới đây nhé!

Cổ phiếu ưu đãi là gì? Sự khác biệt  so với cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu là gì?

Theo Khoản 1 Điều 121, Luật doanh nghiệp 2020 quy định: “Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.”

Tương tự tại Khoản 2, Điều 4, Luật chứng khoán 2019 quy định: “Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.”

Có thể hiểu, cổ phiếu (hay Stock) chính là giấy chứng nhận số tiền đầu tư góp vốn vào một doanh nghiệp và cổ phần chính là phần sở hữu tại công ty mà bạn đầu tư. Người sở hữu cổ phiếu là cổ đông hay là một trong các chủ sở hữu của công ty phát hành. Hiện này các công ty cổ phần thường phát hành hai loại cổ phiếu là cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu ưu đãi (CPUD) hay trong tiếng Anh còn được gọi là Preferred Stock là loại cổ phiếu mà người sở hữu chúng được hưởng một số ưu đãi nhất định. Tuy nhiên, kèm theo đó chủ sở hữu của cổ phiếu này cũng bị hạn chế một số quyền lợi so với người sở hữu cổ phiếu phổ thông. Có nhiều loại CPUD, mỗi loại lại đem đến cho nhà đầu tư sở hữu nó các quyền và nghĩa vụ khác nhau.

CPUD được coi là một loại cổ phiếu đặc biệt trong công ty cổ phần. Trong đó, tương ứng với mỗi loại cổ phiếu đặc biệt, các cổ đông ưu đãi sẽ được nhận một số quyền nhất định trong quá trình hoạt động và quản lý của công ty phát hành.

Phân loại Cổ phiếu ưu đãi

Phân loại Cổ phiếu ưu đãi

Theo Khoản 2 Điều 114 Luật doanh nghiệp năm 2020 có quy định về các loại CPUD như sau:

“2. Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

a) Cổ phần ưu đãi cổ tức;

b) Cổ phần ưu đãi hoàn lại;

c) Cổ phần ưu đãi biểu quyết;

d) Cổ phần ưu đãi khác theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán”.

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức là cổ phiếu mà chủ sở hữu của loại cổ phiếu này được trả mức cổ tức cao hơn so với cổ tức của cổ phiếu phổ thông hoặc cao hơn so với mức cổ tức ổn định hằng năm. Mức cổ tức được chia hằng năm bao gồm cổ tức thưởng và cổ tức cố định. Trong đó, cổ tức cố định là loại cổ tức không phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cổ phiếu này có ghi đầy đủ thông tin về mức cổ tức cố định cụ thể cùng với phương thức xác định cổ tức thưởng.

Trong trường hợp công ty giải thể hay phá sản, sau khi thanh toán các khoản nợ và CPUD hoàn lại. Thì các chủ sở hữu của loại cổ phiếu này sẽ được phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần trong công ty.

Tuy nhiên, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức sẽ bị hạn chế một số quyền nhất định. Cụ thể là các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức sẽ không có quyền dự họp, biểu quyết hay quyền đề cử người vào Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị.

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại là loại cổ phiếu mà cổ đông sở hữu nó sẽ được công ty phát hành hoàn lại phần vốn góp theo yêu cầu của chủ sở hữu cổ phiếu hoặc theo điều kiện được ghi trên cổ phiếu này và Điều lệ của công ty. Tương tự như quyền của cổ đông sở hữu CPUD cổ tức, cổ đông này sẽ bị tước một số quyền nhất định. Cụ thể là các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại sẽ không có quyền dự họp, biểu quyết hay quyền đề cử người vào Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị. Trừ các hạn chế nêu trên thì cổ đông sở hữu này sẽ được hưởng các quyền tương tự như cổ đông phổ thông.

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết là loại cổ phiếu mà các cổ đông sở hữu cổ phiếu này sẽ có số quyền biểu quyết nhiều hơn so với cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông. Trong đó, Điều lệ công ty sẽ ra quy định cụ thể về số biểu quyết của một cổ phiếu này. Đặc biệt, khi là chủ sở hữu của cổ phiếu này, nhà đầu tư có quyền được biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết ưu đãi hơn theo quy định. Ngoài ra, các quyền còn lại của CPUD biểu quyết sẽ tương tự như cổ phiếu phổ thông.

Lưu ý: Chỉ có cổ đông sáng lập và tổ chức được Chính phủ ủy quyền mới được quyền sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết. Trong đó, các cổ đông sáng lập sở hữu loại cổ phiếu này chỉ có hiệu lực ưu đãi trong vòng 3 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau 3 năm, CPUD biểu quyết của các cổ đông sáng lập sẽ chuyển thành cổ phiếu phổ thông.

CPUD khác do Điều lệ công ty quy định.

Ngoài các loại cổ phiếu ưu đãi được pháp luật quy định, các công ty cổ đông cũng có quyền bàn bạc, thỏa thuận về các loại CPUD khác. Loại cổ phiếu này sẽ tùy thuộc vào tính chất hoạt động của công ty và do các điều lệ của công ty quy định. Từ đó đem lại các quyền hạn ưu đãi riêng đến với các cổ đông.

Lợi ích của Cổ phiếu ưu đãi

Lợi ích của CPUD

Cho nhà đầu tư

Đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức, cổ đông được hưởng cổ tức cao hơn so với các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông. Ngoài ra, mức cổ tức của CPUD là cố định và hoàn toàn không phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát hành. Trong trường hợp doanh nghiệp đó phá sản, sau khi thanh toán các khoản nợ và cổ phiếu hoàn lại, các cổ đông sở hữu cổ phiếu này sẽ được nhận lại tài sản đúng với tỷ lệ sở hữu cổ phiếu trong doanh nghiệp.

Đối với cổ phiếu ưu đãi hoàn lại, nhà đầu tư có thể yêu cầu doanh nghiệp hoàn lại số vốn gốc bất cứ lúc nào.

Đối với CPUD biểu quyết, các cổ đông sở hữu loại cổ phiếu này sẽ có nhiều quyền biểu quyết trong các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết ưu đãi hơn theo quy định. Từ đó giúp nhà đầu tư có tiếng nói hơn trong việc ra các quyết định ảnh hưởng đến cơ cấu của tổ chức cũng như các phương thức hoạt động của công ty.

Ngoài ra, CPUD cũng có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông thông nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, cổ phiếu phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi.

Đối với công ty cổ phần

Lợi ích lớn nhất của cổ phiếu ưu đãi đối với doanh nghiệp phát hành là doanh nghiệp có thể thu hút thêm một số lượng vốn kinh doanh dồi dào. Bên cạnh đó, trong trường hợp chi phí vốn dùng để chi trả các quyền lợi của cổ phiếu này đang ở mức cao, doanh nghiệp phát hành có thể mua lại số CPUD đó.

Rủi ro của Cổ phiếu ưu đãi

Rủi ro của loại cổ phiếu này

Đối với nhà đầu tư

Đối với những nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu ưu đãi hoàn lại hay CPUD cổ tức sẽ không có quyền được biểu quyết, dự họp hay đề cử người vào Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị. Ngoài ra đối với CPUD biểu quyết, cổ đông sẽ không có quyền tự do chuyển nhượng nên nếu giá cổ phiếu trên thị trường tăng giá thì cổ đông đó sẽ bị hạn chế việc kiếm lợi nhuận. Bên cạnh đó, việc phát hành thêm các CPUD cũng có thể dẫn đến pha loãng cổ phiếu và ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông.

Đối với công ty cổ phần 

Việc phát hành thêm CPUD sẽ làm tăng chi phí đối với doanh nghiệp phát hành. Ngoài ra, trong trường hợp phá sản, doanh nghiệp phát hành phải có trách nhiệm hoàn lại vốn cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu này.

Sự khác biệt của CPUD và Cổ phiếu phổ thông

 CPUDCổ phiếu thường
Giống nhauĐều là một loại chứng khoán vốn

Được phát hành bởi công ty cổ phần

Phát hành thông qua UBCKNN và bộ tài chính

Khác nhauƯu đãiMột số ưu đãi khác nhau theo từng loại CPUD khác nhau.Không có
Cổ tứcCó mức cổ tức ổn định. Cổ đông sở hữu CPUD có thể nhận được tỷ lệ cổ tức cao hơn so với cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thôngCổ tức nhận được tùy theo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và không ổn định.
Quyền quản lý công tyKhông có quyền tham gia các công tác quản lý công ty.Được quyền tham gia vào các công tác quản lý công ty.
Số lượng cổ phiếuSố lượng nhỏ (chiếm thiểu số)Số lượng lớn (chiếm đa số)
Quyền biểu quyếtCác loại CPUD không có quyền được biểu quyết trong hội đồng cổ đông, ngoại trừ cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.Nhà đầu tư có quyền biểu quyết trong hội đồng cổ đông . Trong đó, mỗi cổ phiếu sẽ được một phiếu biểu quyết.
Quyền ưu tiên về việc nhận lại vốn góp trong trường hợp công ty phát hành phá sảnĐược nhận phần vốn góp còn lại trước cổ đông sở hữu cổ phiếu thường.Được nhận phần vốn góp còn lại sau cổ đông sở hữu CPUD

 

Qua bài viết trên Yuanta đã giới thiệu cho bạn những kiến thức cơ bản về Cổ phiếu ưu đãi là gì và sự khác biệt so với cổ phiếu phổ thông. Từ đó giúp nhà đầu tư có thể lựa chọn cho mình loại cổ phiếu phù hợp nhất với khả năng và kế hoạch đầu tư của mình. Chúc bạn đầu tư thành công!