Công bố thông tin về Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2018 và quý 4 năm 2017 | Yuanta Việt Nam
Flower
 • VN-Index

  1174.85

  -18.16 (-1.52%)
 • HNX-Index

  220.8

  -5.4 (-2.39%)
 • UPCOM-Index

  87.16

  -0.99 (-1.12%)
 • VN30-Index

  1194.03

  -16.71 (-1.38%)
 • VNDiamond

  1995.61

  -35.75 (-1.76%)
 • VNFinlead

  1914.51

  -22.58 (-1.17%)
 • VNMidcap

  1731.28

  -41.22 (-2.33%)
 • VNSmallcap

  1357.83

  -27.25 (-1.97%)
Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINCông Bố Thông TinCông bố thông tin về Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2018 và quý 4 năm 2017

22/01/2019 - 08:47

Công bố thông tin về Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2018 và quý 4 năm 2017

Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam công bố thông tin về Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2018 và quý 4 năm 2017.

Xem chi tiết:

 1. Giai trinh bien dong loi nhuan quy IV 2018
 2. YSVN – Bao cao quy IV 2018
 3. YSVN_CBTT_Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018