Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinĐại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01 năm 2019

Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01 năm 2019

08/01/2019 - 09:59

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01 năm 2019.

Nghị quyết số 01/2019/NQĐHĐCĐ

–         Thông qua việc chuyển đổi hình thức pháp lý của YSVN từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam thành Công ty trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam.

Nghi quyết số 02/2019/NQĐHĐCĐ

–         Thông qua việc YSVN tham gia thị trường chứng khoán phái sinh.

–         Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Nghi quyết số 03/2019/NQĐHĐCĐ

–         Thông qua khoản vay từ cổ đông Yuanta Securities Asia Financial Services Limited (YSAF).

Xem chi tiết:

YSVN_CBTT_Hop ĐHĐCD bat thuong 07.01.2019

YSVN – Bien ban hop – 07012019

YSVN – 01.2019 – Điều lệ Công ty – 07012019

YSVN – 01.2019 – NQĐHĐCĐ – 07012019

YSVN – 02.2019 -NQĐHĐCĐ – 07012019

YSVN – 03.2019 -NQĐHĐCĐ- 07012019

 

Chia sẻ clipboard facebook
goolge