Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01 năm 2019 | Yuanta Việt Nam
Flower
 • VN-Index

  1174.85

  -18.16 (-1.52%)
 • HNX-Index

  220.8

  -5.4 (-2.39%)
 • UPCOM-Index

  87.16

  -0.99 (-1.12%)
 • VN30-Index

  1194.03

  -16.71 (-1.38%)
 • VNDiamond

  1995.61

  -35.75 (-1.76%)
 • VNFinlead

  1914.51

  -22.58 (-1.17%)
 • VNMidcap

  1731.28

  -41.22 (-2.33%)
 • VNSmallcap

  1357.83

  -27.25 (-1.97%)
Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINCông Bố Thông TinĐại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01 năm 2019

08/01/2019 - 09:59

Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01 năm 2019

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01 năm 2019.

Nghị quyết số 01/2019/NQĐHĐCĐ

–         Thông qua việc chuyển đổi hình thức pháp lý của YSVN từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam thành Công ty trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam.

Nghi quyết số 02/2019/NQĐHĐCĐ

–         Thông qua việc YSVN tham gia thị trường chứng khoán phái sinh.

–         Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Nghi quyết số 03/2019/NQĐHĐCĐ

–         Thông qua khoản vay từ cổ đông Yuanta Securities Asia Financial Services Limited (YSAF).

Xem chi tiết:

YSVN_CBTT_Hop ĐHĐCD bat thuong 07.01.2019

YSVN – Bien ban hop – 07012019

YSVN – 01.2019 – Điều lệ Công ty – 07012019

YSVN – 01.2019 – NQĐHĐCĐ – 07012019

YSVN – 02.2019 -NQĐHĐCĐ – 07012019

YSVN – 03.2019 -NQĐHĐCĐ- 07012019