Flower
 • VN-Index

  1153.2

  -39.85 (-3.34%)
 • HNX-Index

  231.5

  -11.65 (-4.79%)
 • UPCOM-Index

  88.7

  -2.06 (-2.27%)
 • VN30-Index

  1159.94

  -37.75 (-3.15%)
 • VNDiamond

  1806.93

  -62.66 (-3.35%)
 • VNFinlead

  1828.39

  -82.63 (-4.32%)
 • VNMidcap

  1620.78

  -96.03 (-5.59%)
 • VNSmallcap

  1362.22

  -66.98 (-4.69%)
Trang chủTin tứcBlogKiến thức kinh tếĐiểm hòa vốn là gì? Các tính điểm hòa vốn chính xác

22/05/2023 - 15:29

Điểm hòa vốn là gì? Các tính điểm hòa vốn chính xác

Trong một mô hình kinh doanh, mục tiêu cuối cùng luôn là lợi nhuận. Tuy nhiên, trước khi có thể sinh ra lợi nhuận, hoạt động kinh doanh cần đạt được điểm hòa vốn. Biết được điểm hòa vốn giúp chủ kinh doanh xác định được kế hoạch kinh doanh và giá bán sản phẩm phù hợp. Vậy, điểm hòa vốn là gì và làm thế nào để xác định được điểm hòa vốn của hoạt động kinh doanh?

Điểm hòa vốn là gì? Các tính điểm hòa vốn chính xác

Điểm hòa vốn là gì? Các tính điểm hòa vốn chính xác

Điểm hòa vốn là gì?

Điểm hòa vốn được hiểu là điểm mà tại đó doanh thu sẽ bằng đúng với chi phí của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hiểu một cách đơn giản, tại điểm hòa vốn, doanh nghiệp sẽ không bị lỗ nhưng cũng không sinh ra lợi nhuận. Có 2 loại điểm hòa vốn mà các doanh nghiệp cần quan tâm: điểm hòa vốn tài chính và điểm hòa vốn kinh tế.

Tại điểm hòa vốn, doanh nghiệp không thua lỗ nhưng cũng không sinh lợi nhuận

Tại điểm hòa vốn, doanh nghiệp không thua lỗ nhưng cũng không sinh lợi nhuận

 • Điểm hòa vốn tài chính: hay còn gọi là điểm hòa vốn sau lãi vay, tại điểm này, doanh thu từ hoạt động kinh doanh phải bằng tổng chi phí và lãi vay trong kỳ. Tại đây, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp bằng 0.
 • Điểm hòa vốn kinh tế: hay còn được hiểu là điểm hòa vốn trước lãi vay, tại đây, doanh thu của hoạt động kinh doanh và chi phí sản xuất phải bằng nhau. Tại điểm này, lợi nhuận trước thuế và lãi vay của doanh nghiệp bằng 0.

Ý nghĩa của điểm hòa vốn

Điểm hòa vốn là một yếu tố quan trọng để doanh nghiệp kiểm soát hoạt động kinh doanh, nhằm đảm bảo chi phí không vượt quá doanh thu. Trong giai đoạn lên kế hoạch cho hoạt động kinh doanh, chủ doanh nghiệp nên xác định được điểm hòa vốn dự tính cho doanh nghiệp để có được các khoản chi phí dự tính hợp lý. 

Điểm hòa vốn giúp doanh nghiệp xác định được lời lỗ khi kinh doanh

Điểm hòa vốn giúp doanh nghiệp xác định được lời lỗ khi kinh doanh

Công thức tính điểm hòa vốn

Điểm hòa vốn được xác định trên các giá trị: tổng chi phí cố định, chi phí biến đổi trên mỗi đơn vị sản phẩm và giá bán sản phẩm. Ta có công thức chung:

Sản lượng hòa vốn = Tổng chi phí cố định / (Giá bán sản phẩm – Chi phí biến đổi)

Trong đó, tổng chi phí cố định là những chi phí không thay đổi trong quá trình sản xuất và vận hành hoạt động kinh doanh. Các chi phí cố định thường bao gồm: khấu hao tài sản cố định, lãi vay, chi phí mặt bằng, …

Chi phí biến đổi trên mỗi đơn vị sản phẩm là những chi phí sẽ có sự dao động theo lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ của doanh nghiệp. Chi phí biến đổi thường bao gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tham gia vào sản xuất, chi phí nhân công, …

Cách tính điểm hòa vốn khi doanh nghiệp kinh doanh 1 sản phẩm

Khi doanh nghiệp tập trung sản xuất và kinh doanh chỉ 1 sản phẩm, điểm hòa vốn được tính theo công thức chung: 

Sản lượng hòa vốn = Tổng chi phí cố định / (Giá bán 1 sản phẩm – Chi phí biến đổi 1 sản phẩm)

Ví dụ: Giá bán 1 sản phẩm là 100.000VND, chi phí cố định mỗi năm là 500.000VND, chi phí biến đổi của 1 sản phẩm là 50.000VND, điểm hòa vốn của doanh nghiệp sẽ là: 500.000/(100.000 – 50.000) = 10 sản phẩm.

Cách tính điểm hòa vốn trong doanh nghiệp kinh doanh nhiều sản phẩm

Trong trường hợp doanh nghiệp mở rộng kinh doanh nhiều mặt hàng sản phẩm, điểm hòa vốn của doanh nghiệp được xác định như sau:

Bước 1: Tính tỷ lệ từng mặt hàng = (Doanh thu sản phẩm/Tổng doanh thu doanh nghiệp) * 100.

Bước 2: Tính tỷ lệ phần trăm số dư bình quân đảm phí = Tỷ lệ số dư đảm phí sản phẩm/Tỷ lệ mặt hàng tương ứng của sản phẩm.

Bước 3: Tính điểm hòa vốn của doanh nghiệp = Tổng định phí/Tỷ lệ số dư đảm phí bình quân

Bước 4: Tính điểm hòa vốn từng mặt hàng = Điểm hòa vốn doanh nghiệp * Tỷ lệ mặt hàng.

Cách tính điểm hòa vốn khi đầu tư chứng khoán

Điểm hòa vốn không chỉ quan trọng đối với các hoạt động kinh doanh mà còn với cả các nhà đầu tư chứng khoán. Điểm hòa vốn trong chứng khoán được tính theo công thức: 

Điểm hòa vốn = (Vốn mua chứng khoán + Lãi vay)/Số cổ phiếu đầu tư

Các nhà đầu tư chứng khoán cũng cần phải xác định điểm hòa vốn đầu tư

Các nhà đầu tư chứng khoán cũng cần phải xác định điểm hòa vốn đầu tư

Những lưu ý khi phân tích điểm hòa vốn

Khi tính điểm hòa vốn, chủ doanh nghiệp cần chú ý các điểm sau:

 • Giá bán sản phẩm sẽ có sự dao động, phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường và lượng sản phẩm được bán ra thị trường. 
 • Chi phí cố định và chi phí biến đổi cần được xác định chính xác để xác định được điểm hòa vốn đúng nhất.
 • Việc có hàng tồn kho là không thể tránh khỏi, doanh nghiệp không nên giả định lượng sản phẩm sản xuất và sản phẩm được bán ra thị trường sẽ bằng nhau.
 • Khi doanh nghiệp có quá nhiều mặt hàng sản xuất và kinh doanh, điểm hòa vốn dự tính sẽ không đạt độ chính xác cao. Để tính điểm hòa vốn trong trường hợp này, doanh nghiệp nên quy đổi về một sản phẩm chuẩn.
 • Khi thị trường xảy ra lạm phát, doanh nghiệp nên xác định lại điểm hòa vốn.
 • Điểm hòa vốn của từng thời kì kinh doanh nên được biểu thị trên đồ thị, nhằm giúp theo dõi được xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp.

Khi tham gia vào hoạt động kinh doanh, các chủ doanh nghiệp cần hiểu được điểm hòa vốn là gì và cách xác định điểm hòa vốn. Điểm hòa vốn sẽ là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp lập được một kế hoạch kinh doanh cụ thể và chính xác nhất. Trên đây, bài viết được chia sẻ bởi công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam.