Giới thiệu liền tay - Có ngay thu nhập 50% từ Yuanta Việt Nam | Yuanta Việt Nam
Flower

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcTin nổi bậtGiới thiệu liền tay – Có ngay thu nhập 50% từ Yuanta Việt Nam

Tin Tức & Sự Kiện

Giới thiệu liền tay – Có ngay thu nhập 50% từ Yuanta Việt Nam

30/06/2021 - 09:00

CHƯƠNG TRÌNH

GIỚI THIỆU LIỀN TAY – CÓ NGAY THU NHẬP 50% TỪ YUANTA VIỆT NAM

gioi-thieu-khach-hang

1. Đối tượng tham gia

Chương trình áp dụng cho khách hàng là khách hàng cá nhân trong nước có mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Yuanta Việt Nam (YSVN) và có sử dụng dịch vụ kinh doanh số YSonline (không bao gồm đối tác phát triển khách hàng của YSVN và khách hàng sử dụng dịch vụ môi giới chăm sóc).

2. Nội dung chương trình

Người giới thiệu được hưởng ưu đãi hoa hồng giới thiệu 50% trên Doanh thu phí môi giới net trên thị trường cơ sở trong 6 tháng liên tiếp kể từ ngày tài khoản được giới thiệu mở tài khoản.

3. Quy định về trả thưởng

  • Tài khoản nhận chi trả: Tài khoản ngân hàng của khách hàng đã đăng ký trong form đăng ký tại: mgm.yuanta.com.vn
  • Thời gian chi trả: Vào ngày cuối cùng của mỗi tháng. Trường hợp ngày cuối cùng là ngày nghỉ/lễ, ngày trả thưởng được lùi vào làm việc ngày liền sau.
  • YSVN sẽ thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền hoa hồng giới thiệu trước khi chi trả cho Người giới thiệu theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể phí dịch vụ YSVN trả cho Người giới thiệu được xác định theo công thức sau:
Doanh thu từ Phí giao dịch ròng nhân (x) 50 % trừ (–) Phí phát sinh CTV

Trong đó:

  • Doanh thu từ phí giao dịch ròng: là tổng các khoản phí giao dịch Bên A thu được từ các khách hàng do Bên B giới thiệu (không bao gồm các khách hàng đang có nợ quá hạn, khoản nợ xấu chưa giải quyết) sau khi trừ các khoản phải trả cho Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các khoản phải trả khác, được xác định trong Kỳ tính phí hàng tháng của Bên A là từ ngày 25 của tháng trước đến ngày 24 của tháng này.
  • Phí phát sinh CTV: là các khoản phí phát sinh trong quá trình Bên A thực hiện các nghiệp vụ giao dịch chứng khoán theo yêu cầu cho các khách hàng do Bên B giới thiệu.

Điều kiện chi trả:

  • Phí dịch vụ chỉ được YSVN trả cho Người giới thiệu khi Phí dịch vụ phát sinh hàng tháng phải từ hai trăm nghìn đồng (200.000đ) trở lên, nếu thấp hơn hai trăm nghìn đồng sẽ không được chi trả. 
  • Toàn bộ Phí dịch vụ sau khi đã trừ các loại thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Người giới thiệu theo thông tin nêu tại phần đầu Hợp đồng được ký kết vào cuối mỗi tháng.
  • 4. Đầu mối giải đáp thắc mắc

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, quý khách vui lòng liên hệ với chuyên viên chăm sóc, đến các điểm cung cấp Dịch vụ Chứng khoán của YSVN trên toàn quốc hoặc gọi đến số tổng đài dịch vụ (+84) 28 3622 6868 (Ext: 1) để được hướng dẫn, giải đáp.

5. Các quy định khác

Khách hàng đồng ý tham gia chương trình này đồng nghĩa với việc khách hàng chấp nhận tất cả các điều kiện, điều khoản khi đăng ký tham gia chương trình, các quy định trong thể lệ chương trình này, các nội dung thay đổi liên quan đến chương trình (nếu có) và hợp đồng dịch vụ được ký kết giữa 2 bên.

Thể lệ chương trình này là một phần không tách rời của Hợp đồng hợp tác dịch vụ giữa YSVN và Người giới thiệu. YSVN được quyền thay đổi, sửa đổi, điều chỉnh thể lệ này và các quy định liên quan. Các điều chỉnh, thay đổi nếu có sẽ được YSVN cập nhật công bố trên website www.yuanta.com.vn và các kênh chính thức của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam.

Chia sẻ:
Danh mục: