Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinThay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong cơ cấu cổ đông Công ty CP Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong cơ cấu cổ đông Công ty CP Chứng khoán Yuanta Việt Nam

21/09/2018 - 10:43

Thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong cơ cấu cổ đông Công ty CP Chứng khoán Yuanta Việt Nam sau khi tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng theo Giấy phép điều chỉnh Số 77/GPĐC-UBCK ngày 19 tháng 9 năm 2018 như sau:

STT

Tên cổ đông Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán

Tỷ lệ nắm giữ

1

Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited 14.757.578 49,19%

2

Yuanta Securities Asia Financial Services Limiteds 15.227.922 50,76%

 

STT

Tên cổ đông Số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán

Tỷ lệ nắm giữ

1

Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited 14.757.578 14,76%

2

Yuanta Securities Asia Financial Services Limiteds 85.227.922 85,23%


Xem chi tiết:  Thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Chia sẻ clipboard facebook
goolge