Giấy phép điều chỉnh Số 77/GPĐC-UBCK ngày 19 tháng 9 năm 2018 do Chủ tịch Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam. | Yuanta Việt Nam
Flower
 • VN-Index

  1177.4

  -12.82 (-1.08%)
 • HNX-Index

  222.63

  -2.68 (-1.19%)
 • UPCOM-Index

  87.51

  -0.51 (-0.58%)
 • VN30-Index

  1200.37

  -6.27 (-0.52%)
 • VNDiamond

  2022.67

  3.71 (+0.18%)
 • VNFinlead

  1952.03

  -8.32 (-0.42%)
 • VNMidcap

  1751.24

  -21.98 (-1.24%)
 • VNSmallcap

  1361.05

  -15.96 (-1.16%)
Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINCông Bố Thông TinGiấy phép điều chỉnh Số 77/GPĐC-UBCK ngày 19 tháng 9 năm 2018 do Chủ tịch Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam.

20/09/2018 - 13:42

Giấy phép điều chỉnh Số 77/GPĐC-UBCK ngày 19 tháng 9 năm 2018 do Chủ tịch Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam.

Giấy phép điều chỉnh Số 77/GPĐC-UBCK ngày 19 tháng 9 năm 2018 do Chủ tịch Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp dựa trên quyết định điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 04/GPHĐKD ngày 8 tháng 4 năm 2000 do chủ tịch UBCKNN cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam:

Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng.

Xem nội dung đính kèm: