Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCông Bố Thông TinThông báo số 6268/UBCK-QLKD của Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được đầy đủ tài liệu Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu số 102/2018/CV/YSVN đề ngày 29/8/2018 của Công ty CPCK Yuanta Việt Nam

Thông báo số 6268/UBCK-QLKD của Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được đầy đủ tài liệu Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu số 102/2018/CV/YSVN đề ngày 29/8/2018 của Công ty CPCK Yuanta Việt Nam

18/09/2018 - 14:32

Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước thông báo về việc đã nhận được đầy đủ tài liệu Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu số 102/2018/CV/YSVN đề ngày 29/8/2018 của Công ty CPCK Yuanta Việt Nam, như sau:

Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán:       70.000.000 cổ phiếu

Số lượng vốn huy động dự kiến:                700.000.000.000 đồng

Số lượng cổ phần đã phân phối:                70.000.000 cổ phiếu

Tổng số tiền thu được từ việc chào bán: 700.000.000.000 đồng

Ngày bắt đầu chào bán:                              10/8/2018

Ngày hoàn thành đợt chào bán:                29/8/2018.

Xem chi tiết: 

Công bố Thông tin trên Cổng thông tin Điện tử của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng Khoán TP.HCM.

Báo cáo Kết quả Phát hành cho cho Cổ đông hiện hữu Công ty CPCK Yuanta Việt Nam

Chia sẻ clipboard facebook
goolge