Flower
 • VN-Index

  1212

  -15.31 (-1.25%)
 • HNX-Index

  231.08

  -2.93 (-1.25%)
 • UPCOM-Index

  90.16

  -0.41 (-0.45%)
 • VN30-Index

  1223.09

  -16.81 (-1.36%)
 • VNDiamond

  1950.73

  -32.57 (-1.64%)
 • VNFinlead

  2003.47

  -25.97 (-1.28%)
 • VNMidcap

  1777.62

  -37.24 (-2.05%)
 • VNSmallcap

  1416.93

  -25.38 (-1.76%)
Trang chủTin tứcTin Nhà Đầu TưThông báo về việc mất Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu của trái chủ Nguyễn Thị Nga

23/11/2023 - 11:04

Thông báo về việc mất Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu của trái chủ Nguyễn Thị Nga

Công ty TNHH Chứng Khoán Yuanta Việt Nam trân trọng thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu như sau:

Họ tên khách hàng: NGUYỄN THỊ NGA

Số CMND: 031155009383      Ngày cấp: 28/06/2021     Nơi cấp: CỤC CẢNH SÁT QLHC về TTXH

Mã trái phiếu: NVLH2123013

Số lượng ghi trên sổ bị mất: 7.427 trái phiếu

Bằng chữ: Bảy ngàn bốn trăm hai mươi bảy trái phiếu

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu chúng tôi không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu trên đây, Công ty TNHH Chứng Khoán Yuanta Việt Nam sẽ tiến hành thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu cho trái chủ Nguyễn Thị Nga theo quy định của pháp luật. Trái chủ Nguyễn Thị Nga phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu mới theo quy định của pháp luật.