Flower
 • VN-Index

  1152.43

  -1.42 (-0.12%)
 • HNX-Index

  234.5

  -1.34 (-0.57%)
 • UPCOM-Index

  88.44

  -0.29 (-0.33%)
 • VN30-Index

  1164.45

  -4.15 (-0.36%)
 • VNDiamond

  1849.48

  15.02 (+0.82%)
 • VNFinlead

  1847.3

  -13.94 (-0.75%)
 • VNMidcap

  1639.87

  -2.54 (-0.15%)
 • VNSmallcap

  1360.9

  -1.12 (-0.08%)
Trang chủTin tứcBáo chí & Truyền thôngTuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với các ấn phẩm, sản phẩm quà tặng do Chứng khoán Yuanta Việt Nam phát hành

31/05/2023 - 14:19

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với các ấn phẩm, sản phẩm quà tặng do Chứng khoán Yuanta Việt Nam phát hành

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (“YSVN”) trân trọng thông báo:

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Toàn bộ các ấn phẩm bao gồm nhưng không giới hạn như Company Profile, Brochure và các sản phẩm quà tặng của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam như Flashcard, ly uống nước, nón bảo hiểm, áo mưa, cục sạc dự phòng, bút viết parker, túi vải canva … được thiết kế, sản xuất và phát hành bởi YSVN (bất kể có hoặc không có logo YSVN) (sau đây gọi chung là “Sản Phẩm”) với mục đích duy nhất là quà tặng khách hàng và hoàn toàn không vì mục đích thương mại và các mục đích không liên quan khác.

Người sử dụng chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc sử dụng Sản Phẩm, đồng thời hiểu và đồng ý rằng, trong mọi trường hợp, YSVN cùng các công ty liên kết và/hoặc nhân viên của YSVN sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp hoặc trách nhiệm pháp lý nào mà người sử dụng phải gánh chịu xuất phát từ hoặc liên quan đến việc sử dụng các Sản Phẩm này.

Mọi hành vi sử dụng Sản Phẩm không đúng mục đích phát hành nêu trên đều không thuộc phạm vi chịu trách nhiệm của YSVN. YSVN bảo lưu quyền và lợi ích hợp pháp của YSVN đối với các Sản Phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn các thiết kế và nội dung do YSVN tự phát triển được in ấn trên Sản Phẩm.