Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Cơ hội nghề nghiệp

Trang chủCơ hội nghề nghiệpKế Toán & Tài ChínhPhó Phòng Kế Toán

Phó Phòng Kế Toán

18/04/2019 - 09:09

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Tham mưu, xây dựng kế hoạch triển khai tới các nhân viên kế toán và các bộ phận, phòng ban trong Công ty trực tiếp cho Kế toán trưởng về các chính sách, chế độ mới theo quy định của Nhà nước liên quan đến công tác tài chính kế toán.
– Tham mưu cho Kế toán trưởng các vấn đề liên quan đến công tác tài chính kế toán trong phòng, theo đó mang lại hiệu quả làm việc cho Phòng kế toán
– Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đúng đối tượng và nội dung công việc kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán;
– Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản ; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán;
– Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của lãnh đạo công ty và lãnh đạo Tập đoàn;
– Chịu trách nhiệm các tài khoản kế toán tổng hợp doanh thu, chi phí, nguồn vốn và hạch toán lãi lỗ;
– Chỉ đạo hạch toán các bút toán kế toán đặc thù và hướng dẫn các kế toán viên trong việc thực hiện nghiệp vụ;
– Lập các báo cáo kế toán quản trị, báo cáo tài chính Tập đoàn theo quy định, báo cáo cho cơ quan chức năng.
– Đầu mối liên lạc, giao dịch với cơ quan thuế, ngân hàng, đối tác và các cơ quan chức năng có liên quan.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Mọi ứng viên vui lòng gửi CV về email: recruitment@yuanta.com.vn trước ngày 15/09/2019.

Chia sẻ clipboard facebook
goolge